Alle thema's

Biodiversiteit


5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie
Biodiversiteit 2 min. leestijd

5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen van zonneparken op verschillende planten, vogels, zoogdieren, insecten en bodems in de Provincie Groningen. Hiervoor zullen 15 van onze zonneparken gemonitord worden en zullen de onderzoeksresultaten openbaar gepubliceerd worden. Zo kan elke ontwikkelaar van zonneparken...


Biodiversiteit 1 min. leestijd

Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt vaak gezocht naar dubbelfuncties van de ruimte. Logisch, want zonneparken nemen over het algemeen…

Biodiversiteit 1 min. leestijd

Ecologische 0-meting zonnepark

Om de biodiversiteit op en rondom onze zonneparken te behouden en zoveel mogelijk te stimuleren, worden onze zonneparken altijd op…

Biodiversiteit 1 min. leestijd

Biodiversiteit zonneparken

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt gestreefd naar dubbelfuncties van de ruimte. Dit is begrijpelijk, gezien de omvang van zonneparken.…