Zonnepark
Zonnepark 10 min. leestijd

Zonnepark

We begrijpen dat de term ”zonnepark” bij jou een aantal vragen kan oproepen. In Nederland zijn we nog niet gewend aan het beeld van een zonnepark langs de snelweg, op een oude vuilstort locatie of op privé-terrein. Misschien denk je er aan om zelf een zonnepark te realiseren of is er een lokaal initiatief dat je nieuwsgierig heeft gemaakt. Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen over zonneparken op de grond.


Wat is een zonnepark? En hoe werkt het?

Een zonnepark is een stuk land met zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Bij Novar bouwen we zonneparken van minimaal 10 hectare (100.000 m2). Op een park van 10 hectare staan ongeveer 30.000 zonnepanelen! Deze zonnepanelen worden op een stellage 1 meter boven de grond geplaatst. Ze leveren duurzame stroom via een omvormer naar een transformatorstation. Dit station staat op het zonnepark. Vanaf hier wordt de opgewekte stroom naar het landelijke elektriciteitsnet geleverd. De energieleverancier levert vervolgens de duurzame stroom aan lokale bedrijven en particulieren. 

Oost-west, zuid best?

We hanteren twee manieren van het opstellen van zonnepanelen: oost-west of zuid-opstelling. Verschillende factoren bepalen de opstelling. Bij een zuid-opstelling zijn alle zonnepanelen in een schuine hoek richting het zuiden opgesteld. Zo vangen ze veel zonlicht op, en op het heetst van de dag zorgen ze voor een piek in opbrengst van zonne-energie. Die piek klinkt goed, alleen kan het lokale energienet dit niet altijd verwerken. Dan verliezen we de opbrengst. Zonde!

Kan het energienet de zuid-opstelling niet aan? Dan bouwen we meestal een oost-west-opstelling van zonnepanelen. Hierbij worden de zonnepanelen in de vorm van een puntdak (^) geplaatst. Zo wordt de energie van de zon geleidelijker over de dag opgewekt. De panelen halen hun energie uit de ochtend- en de avondzon. Daarnaast speelt het visuele aspect een rol. Als in een gemeente alle zonneparken een zuid-opstelling hebben dan zal het eerstvolgende park waarschijnlijk ook gebouwd worden in deze opstelling! 

Een ‘string’ van panelen

Een zonnepaneel van Novar is opgebouwd uit 72 individuele zonnecellen. Onze panelen zijn groter dan de particuliere zonnepanelen die bijvoorbeeld op woonhuizen liggen. De panelen worden gekoppeld aan elkaar in een zogeheten ‘string’. De grootte van één zo’n string verschilt per zonnepark. Het is belangrijk dat alle panelen goed werken, want het zwakst presterende zonnepaneel bepaalt de opbrengst van de hele rij. We kunnen van afstand monitoren of een zonnepaneel minder presteert en daar (meestal) van afstand ook actie op ondernemen. Kunnen we het niet op afstand oplossen? Dan gaat een monteur van Novar naar het zonnepark toe! 

Welke grond is geschikt voor zonneparken?

Bijna alle ondergrond is geschikt om een zonnepark op te plaatsen, we gaan alleen anders te werk. We bouwen bijvoorbeeld zonneparken op dijken, vuilstortlocaties, maar ook op agrarische gronden. 

Zo hebben we in maart 2018, als één van de eerste in Nederland, een zonnepark op de vuilstortlocatie van Avri gebouwd. We hebben hier rekening gehouden met de helling van de locatie en de onderliggende folie die niet aangetast mocht worden. Palen in de grond slaan ging dus niet op de ‘normale’ manier. Daarnaast doen we altijd onderzoek naar de locatie van het zonnepark. Hierbij komt soms naar voren dat de locatie archeologische meerwaarde heeft. Je kunt dan niet zomaar met een schep de grond in! We kiezen dan voor een constructie die we in zijn geheel op de grond plaatsen, zo tasten we de ondergrond niet aan.

Bij grondgebieden die op dit moment agrarisch worden ingezet, proberen we altijd een dubbelfunctie te realiseren. Door bijvoorbeeld schapen te laten grazen onder de zonnepanelen. We houden altijd in gedachten dat ons zonnepark omkeerbaar is. Een vergunning wordt namelijk voor 25 tot 30 jaar afgegeven. Na deze periode brengen wij de locatie weer terug in oorspronkelijke staat. 

Hoe worden zonnepanelen opgesteld?

Zonnepanelen in een reeks kunnen op twee manieren worden opgesteld. De meest voorkomende opstelling is de zuid-opstelling. De zonnepanelen staan in een schuine hoek en zijn gericht naar het zuiden. Ze zorgen voor een hoge piek in opbrengst wanneer de zon overdag op zijn sterkst is. De andere optie is de oost-west-opstelling. Hierbij worden de panelen in de vorm van een puntdak (^) geplaatst. Bij deze optie is de opbrengst geleidelijker en meer gericht op de ochtend- en avondzon. 

De keuze tussen een van deze opstellingen is vooral gericht op de piekbelasting van de zon-opbrengst. Kan het lokale energienet deze piekbelasting aan? Dan gaan we meestal voor een zuid-opstelling. Locatie speelt ook een rol. Zo zijn er in Zeeland zijn meer zonuren per jaar dus daar wordt de stroom geleidelijker opgewekt. Een oost-west opstelling komt hier beter tot zijn recht. Daarnaast speelt ook het visuele aspect mee. Als in een gemeente alle zonneparken een zuid-opstelling hebben dan zal het eerstvolgende park waarschijnlijk ook gebouwd worden in deze opstelling! 

We kijken altijd per zonnepark welke opstelling optimaal is. Omdat we inmiddels veel ervaring hebben, kunnen we hier concrete berekeningen op loslaten. In Nederland is een combinatie van beide opstellingen op 1 zonnepark vaak gewenst. Op deze manier kunnen we de hele dag voldoende energie opwekken, zonder dat er pieken ontstaan op het energienet.  

Wat levert een zonnepark op?

Zonneparken kunnen een interessante bron van inkomsten zijn. De inkomsten uit het zonnepark wordt bepaald door de hoogte en de duur van de SDE++ subsidie en de stroomleveringsovereenkomst met de energieleverancier die de stroom aan haar klanten verkoopt. Wanneer je ervoor kiest om je grond te verhuren, dan heb je geen kosten en alleen maar opbrengsten (in de vorm van een maandelijkse vergoeding). Realiseer je zelf een zonnepark, dan bepaalt het aantal zonnepanelen hoe groot de opbrengsten zijn. Wil je weten wat de opbrengsten voor jou zijn? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Wat zijn de voordelen van een zonnepark?

Een zonnepark heeft verschillende voordelen.

 • Duurzame opwekking van zonne-energie
 • Verbeterde biodiversiteit op de grond
 • Geen overlast
 • Rustgebied voor 25 tot 30 jaar

Het grootste voordeel is uiteraard de duurzame opwekking van zonne-energie. Zo dragen we bij aan de globale klimaatdoelstellingen en de verduurzaming van energie in Nederland. Maar er zijn meer voordelen.

De biodiversiteit verbetert. We stellen onze zonneparken ter beschikking aan onafhankelijke onderzoeksinstituten zoals de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij is een van de eerste voorzichtige conclusies dat een zonnepark de biodiversiteit op (agrarische) grond verbetert. Dit bevorderen we door inheems kruiden- en bloemenmengsels te zaaien. In een periode van 25 tot 30 jaar komt er namelijk bijna niemand op het zonnepark en kan de natuur haar vrije gang gaan.

Een zonnepark veroorzaakt geen overlast. Er is geen reflectie van zonnepanelen en geluid is niet hoorbaar. Alleen van de omvormers komt een licht zoemend geluid. De omvormers plaatsen we daarom altijd in het midden van het park zodat er bij de randen van het park geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. Visueel passen we het zonnepark zo goed mogelijk in de omgeving. Dat kan door bijvoorbeeld een aardwal te plaatsen of bosstroken langs de omheining van het park. Zo onttrekken we het zicht op het zonnepark.

Het gebied is dus niet alleen een rustgebied voor de komende 25 tot 30 jaar, het draagt daarnaast ook bij aan een een verbetering van biodiversiteit én wekt tegelijk duurzame energie op voor veel huishoudens in Nederland. Natuurlijk, het landschap verandert fysiek. Zonneparken nemen veel ruimte in beslag. Maar er gebeurt iets moois dat we met onze ogen niet direct kunnen zien: de zonnepanelen werken ontzettend hard om onze energie op te wekken.

Hoe kun je grond verhuren of verkopen voor een zonnepark?

Er zijn verschillende manieren om jouw grond in te zetten voor een zonnepark en de mate waarin wij daarbij betrokken zijn. Grofweg zijn er drie mogelijkheden:

 • Je start een eigen project waarbij wij ondersteunen
 • Je verhuurt de grond aan Novar
 • Je verkoopt de grond aan Novar

Wil je jouw grond verhuren of verkopen? Dan zorgen wij voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Totale ontzorging noemen we dat. We starten met een vrijblijvend onderzoek of de locatie geschikt is voor een zonnepark. Het is belangrijk dat de grootte van het zonnepark minimaal 10 hectare is, dat we het toekomstige park kunnen aansluiten op het bestaande stroomnet én wat de eisen zijn van de lokale overheid voor de bouw. Het duurzaamheidsbeleid van jouw gemeente speelt daarbij een grote rol. Voor de bouw van een zonnepark is namelijk een vergunning vereist.

Jouw grond verhuren

Het is mogelijk om jouw grond te verhuren voor zonnepanelen aan Novar. In dat geval vestigen we, na een succesvol voortraject, de opstalvoorwaarden bij een notaris. In deze overeenkomst staan alle afspraken die we gezamenlijk na moeten komen tijdens de opstalperiode. Daarin staat onder andere de vergoeding per maand, de exploitatieperiode (25 tot 30 jaar) en de oplevering van de grond na afloop van de samenwerking. Wij leveren de grond af zonder zonnepanelen en zoals deze was voor de samenwerking.

Jouw grond verkopen

Een andere optie is jouw grond verkopen aan Novar. We hoeven dan geen afspraken te maken over de exploitatieperiode van het zonnepark, maar regelen we bij de notaris de overdracht van de grond. Het grootste voordeel is dat je direct de volledige verkoopwaarde van de grond ontvangt in plaats van een periodieke betaling. 

Grond verkopen of verhuren?

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken voor jouw grond: verhuur of verkoop. Voor Novar maakt het geen verschil welke keuze je maakt! We kunnen je wel adviseren wat voor jou de beste mogelijkheid is, we hebben veel ervaring met beide opties. We raden je ook aan om met een externe en onafhankelijke adviseur in gesprek te gaan. Ook daar hebben we contacten voor. Ben je geïnteresseerd of heb je nog meer vragen? Neem dan contact met ons op!

Hoe wordt een zonnepark ontwikkeld?

Het ontwikkelen van een zonnepark gebeurt in vier fases:

 • Ontwikkelen
 • Financieren
 • Bouwen
 • Beheren

Voordat een zonnepark duurzame energie opwekt, is er een periode van 3 tot 5 jaar voor de ontwikkeling van een zonnepark aan vooraf gegaan. Tijdens deze periode werkt een vast kernteam aan het project. Als eigenaar heb je een vast aanspreekpunt gedurende de hele periode. 

Afspraken maken

We beginnen met het maken van een aantal afspraken. Niet alleen over de ontwikkeling van het zonnepark, maar ook over de vergoeding die we per hectare kunnen bieden, wie de belastingen betaalt tijdens de exploitatieperiode en voor hoeveel jaar we de samenwerking aangaan. 

Gemeente en omwonenden

Als we eruit zijn, gaan we naar de gemeente. Hiervoor schrijven wij een principeverzoek waarbij we een eerste technische tekening van het zonnepark bijvoegen. We hebben dan ook al een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Gedurende deze fase vragen we ook om input en feedback van omwonenden en buurtbewoners via een inloopavond en/of werkgroepen. De betreffende gemeenteambtenaar is hierbij aanwezig.

Aanvraag vergunning

Wanneer we overtuigd zijn van ons plan dienen we de aanvraag voor een vergunning voor een zonnepark in. Het kan zijn dat we op dit moment al een jaar verder zijn na onze eerste ontmoeting. Het voortraject is ontzettend belangrijk, waarbij iedereen goed geïnformeerd moet worden. Na het indienen van het plan volgt er een tijd van afwachten. Het gaat namelijk om een uitgebreide WABO-procedure.

SDE subsidie aanvragen 

De volgende stap is het aanvragen van de SDE++-subsidie voor het zonnepark. Deze subsidie kan maar één keer per jaar aangevraagd worden. Het is belangrijk dat we de aanvraag op het juiste moment doen tegen het juist tarief.

Resterende financiering van het zonnepark

Zodra de subsidie geregeld is, vragen we de resterende financiering voor het zonnepark aan. In deze fase vergelijken we de voorwaarden van verschillende financierders om uiteindelijk samen te werken met de meest gunstige verstrekker. Als dit eenmaal rond is, gaan we naar de notaris om vervolgens zo snel te beginnen met de bouw van het zonnepark!

Lees hier meer over de financiering van een zonnepark!

Monitoren, beheren en zonnepark probleem oplossen

Na de bouw van het park verdwijnen we niet uit beeld. We beheren het zonnepark tijdens de gehele looptijd. Is er iets mis met een zonnepaneel? Dan monitoren we dat van afstand en kunnen het probleem met het zonnepaneel vaak direct oplossen. Daarnaast doen we ook onderzoek naar de mogelijkheden van balanceren. Dat betekent dat we zonne-energie en windenergie combineren!

Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt vaak gezocht naar dubbelfuncties van de ruimte. Logisch, want zonneparken nemen over het algemeen aardig wat ruimte in beslag. Het zou zonde zijn om kansen voor het creëren van meerwaarde niet te benutten. Een van de kansen voor dubbel ruimtegebruik is het creëren van ecologische meerwaarde. Zeker op intensief gebruikte agrarische percelen is al jaren het dalen van de insectenpopulatie (en daarmee ook andere plant en diersoorten) een groot probleem. Daarom besteden we veel aandacht aan de ecologie op zonneparken.

We onderzoeken samen met ecologen en landschapsarchitecten hoe de inrichting van een zonneweide maximaal kan bijdragen aan het creëren van ecologische meerwaarde. Zo worden onze zonneparken, met advies van ecologen, landschappelijk ingepast. Daarmee houden we rekening met de lokale flora en fauna en wordt de grond onder de panelen ingezaaid met kruidenrijk grasland. Door de zonneparken duurzaam te beheren is de verwachting dat we een enorme boost kunnen geven aan verschillende lokale (planten)soorten.

Het is op dit moment nog een verwachting, want er is nog bijna geen langdurig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de inrichting van zonneparken en de ecologische situatie. We vinden het belangrijk dat landschapsinrichtingen onderbouwd en zorgvuldig gedaan worden. Daarom zijn we initiatiefnemer van een grootschalig ecologisch onderzoek. 

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen van zonneparken op verschillende planten, vogels, zoogdieren, insecten en bodems in de Provincie Groningen. Hiervoor zullen 15 van onze zonneparken gemonitord worden en zullen de onderzoeksresultaten openbaar gepubliceerd worden. Zo kan elke ontwikkelaar van zonneparken profiteren van de opgedane kennis!

Een zonnepark aansluiten op het energienet

Een zonnepark levert enorm veel vermogen. We kunnen niet gewoon een stekker in het stopcontact steken. Een zonnepark wordt altijd op het bestaande energienet aangesloten. Hiervoor maken we in een vroeg stadium afspraken met de netbeheerder die de netstations in de omgeving beheert. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk. Is het mogelijk om het zonnepark aan te sluiten op het huidige (of toekomstige) energienet?

Om de fysieke aansluiting op het energienet te maken moet er een kabel geplaatst worden. Deze kabel is enorm kostbaar. Wanneer er geen netstation in de omgeving beschikbaar is, is de kans groot dat het zonnepark niet gebouwd kan worden. De kosten van de kabel zijn dan té hoog om het zonnepark rendabel te maken. Hier lees je meer over de netinpassing van zonneparken.

Draagvlak en participatie

We vinden het belangrijk dat er voldoende lokale draagvlak is voor een zonnepark. Iedereen kan meedoen en meedenken, dit belang wordt onderschreven in de Participatiewaaier. Wij benaderen de omgeving al in een vroeg stadium over de plannen. In dit stadium leggen we de omgeving aan de hand van keukentafelgesprekken of inloopavonden uit wat het belang is van duurzame energie in Nederland en de werking van een zonnepark. Daarnaast vragen we de omgeving om mee te denken aan de landschappelijke inpassing. Samen komen we tot mooie ideeën. Zo hebben we in Buitenpost een fruitboomgaard kunnen realiseren.

In Coevorden hebben we fysiek iets terug kunnen geven aan de lokale maatschappij door middel van een donatie van zonnepanelen. Maar ook financiële participatie behoort tot de mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan onze samenwerking met ZonnepanelenDelen. Via deze partij profiteren omwonenden daadwerkelijk mee van de opbrengsten van het zonnepark. 

Op de pagina ‘Participatie zonnepark’ gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden én de onmogelijkheden voor buurtbewoners en omwonenden.

Investeren in een zonnepark

Het is mogelijk om te investeren in zonneparken. Het is een relatief veilige investering, dus het vinden van een financierder is in de meeste gevallen niet lastig voor Novar.

We bieden regelmatig de mogelijkheid om door middel van obligaties mee te profiteren van de opbrengsten van onze zonneparken. Hierbij werken we samen met het platform ZonnepanelenDelen. De mogelijkheid bieden we aan op het moment dat er bijna geen risico’s meer zijn. Dit is veelal rond de start van de bouw of na de realisatie van het zonnepark.

Een andere mogelijkheid van investeren, is door mede-eigenaar te worden. Het is een vorm die je veelal terugziet bij energiecoöperaties. In een aantal gevallen heeft de grondeigenaar van het zonnepark besloten om ook mede-eigenaar te worden. Het zijn mogelijkheden waar we ervaring mee hebben en welke altijd bespreekbaar zijn. Heb je interesse om te investeren in zonneparken? Neem dan zeker contact met ons op of lees meer over investeren in zonneparken.

Ervaring met zonneparken

Inmiddels hebben we bij Novar sinds 2014 ervaring met zonneparken. De eerste zonneparken wekken al enkele jaren duurzame energie op. De branche blijft in ontwikkeling en vernieuwingen stapelen elkaar op. Zo plaatsen we tegenwoordig panelen met een beter vermogen, maar hebben we ook ervaring op andere punten opgedaan.

Neem bijvoorbeeld de biodiversiteit onder de zonnepanelen. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de biodiversiteit toeneemt en we methodes gebruiken die de diversiteit bevorderen. Bij onze zon-op-waterprojecten hangen we touwen onderwater. Het onderwaterleven kan zich beter vastgrijpen en voortplanten. Ook schadelijke blauwalg heeft minder kans om zich te ontwikkelen wanneer er panelen op het water zijn geplaatst. We blijven, samen met de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek doen naar de ecologie en de biodiversiteit.

Zonneparken verbeteren

Onze werkwijze richt zich niet alleen op eigenaren en gemeenten. Ook de ervaringen van omwonenden van de zon-projecten zijn waardevol. We houden daarom jaarlijks verschillende enquêtes. Zijn er verbeteringen mogelijk met betrekking tot de landschappelijke inpassing? Is het vaste aanspreekpunt bekend? Is er interesse voor een eventuele rondleiding? Allemaal enorm waardevol. Want verduurzamen doen we samen!

Zonneparken in Nederland

Inmiddels hebben wij al veel ervaring opgedaan en meerdere zonneparken gerealiseerd. Zo is zonnepark Dorhout Mees op dit moment het grootste zonnepark van Nederland. Daarnaast vinden wij het enorm belangrijk om creatief met onze ruimte in Nederland om te gaan. Zo hebben wij zonnepark Hollandia gerealiseerd. De zonnepanelen zijn op hoogte gebouwd zodat

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Zonnepark 10 min. leestijd

Wat is het grootste zonnepark van Nederland?

De zonneparken worden steeds groter. Dus wat is nou eigenlijk het grootste zonnepark van Nederland? Op dit moment is Dorhout…

Zonnepark 10 min. leestijd

Welke grond is geschikt voor een zonnepark?

Het is belangrijk om van te voren de ondergrond juist in kaart te brengen. Wij gaan geen enkele uitdaging uit…

Zonnepark 10 min. leestijd

Hoe kun je grond verhuren of verkopen voor een zonnepark?

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een zonnepark, zoals het verhuren of verkopen van grond voor een zonnepark. In dit artikel…

Zonnepark 10 min. leestijd

Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?

In dit wordt jou meer vertelt over het aansluiten van een zonnepark op het energienet. Ook wordt er kort ingegaan…

Naar kennisbank