Slim Opslaan
Slim Opslaan 4 min. leestijd

Wat levert slim opslaan op?

Nederland zit midden in de energietransitie. Steeds meer stappen we over van fossiele brandstof naar duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en windenergie. Dat zorgt voor een nieuwe uitdaging: het energiesysteem opnieuw inrichten.

Het huidige energienet is vraaggestuurd. Druk je het lichtknopje in de keuken in of zet je de verwarming hoger, dan gaat het net voor jou aan de slag. Met de komst van meer duurzame energiebronnen krijgt het energielandschap een nieuwe dimensie: ‘aanbod’. Er zijn namelijk ook momenten dat we te maken hebben met zon en wind wanneer we het niet nodig hebben. Op die momenten moeten we de duurzame energie opslaan.


Dit slaan we allemaal op

Er zijn verschillende manieren om duurzame energie op te slaan. Wil je uitgebreid lezen over wat je allemaal slim kunt opslaan? Je leest het in dit artikel. De meeste bekende manier is natuurlijk het opslaan van duurzaam opgewekte energie in een batterij. Zo kun je stroom leveren op piekmomenten en elektriciteit opslaan wanneer we meer stroom opwekken dan het net aankan.

Ook waterstof kun je opslaan in een batterij. Een waterstofbatterij kun je goed gebruiken op plaatsen waar waterstof wordt geproduceerd, bijvoorbeeld bij een zonnepark zoals Vloeivelden Hollandia. De duurzaam opgewekte waterstof sla je vervolgens op in een waterstofbatterij. De groene waterstof kan later ingezet worden als brandstof voor zwaar transport en industriële processen.

Naast elektriciteit en duurzaam geproduceerde waterstof, kun je ook warmte opslaan. Dit doen we bijvoorbeeld bij zonthermiepark Dorkwerd. De warmte die we hier produceren slaan we dagelijks op in een groot buffervat van 6000 kubieke meter. Vervolgens gaat de warmte vanuit het buffervat naar de een seizoensopslag van de warmtecentrale van Warmtestad. Zo zorgen we ervoor dat we het hele jaar zonnewarmte kunnen gebruiken, ook in de winter.

Wat levert het slimme opslaan op?

Heel handig het opslaan van deze duurzaam opgewekte energie. Maar wat levert het nu eigenlijk op? Om dat te begrijpen, kijken we per opslagsysteem naar de voordelen.

Elektriciteit opslaan in een batterij
  • Een stabieler elektriciteitsnet

Met de opslag van energie in een batterij, zorg je voor genoeg energie, op welk moment dan ook. Wanneer een zonnepark meer stroom oplevert dan het net aankan, is een batterij een uitkomst. De energie die je in een batterij opslaat, kun je op een later moment wanneer het net het wel aankan, weer invoeden op het net. Een batterij zorgt voor een stabieler elektriciteitsnet en draagt lokaal bij aan een oplossing voor netcongestie.

  • Toch je bedrijf uitbreiden door een batterij

Om aan alle eisen voor CO2-uitstoot te voldoen, gaan steeds meer bedrijven verduurzamen. Van fossiele brandstof stappen zij over naar duurzame energie. Om te verduurzamen, maar ook om uit te breiden, is er ruimte nodig op het net. En die ruimte is er niet overal. Maar ook in dit geval is energieopslag in de vorm van een batterij een oplossing. Zeker wanneer je ook je eigen energie opwekt.

De energie die je zelf opwekt, heb je niet altijd direct nodig. Een batterij zorgt er dan voor dat je je eigen opgewekte energie kunt opslaan en later weer kunt inzetten. Zo voorzie je jouw bedrijf van voldoende groene stroom, zonder dat je je aansluiting uitbreidt. Hiermee word je dus ook energieonafhankelijk.

  • Kosten besparen met een batterij

Een batterij inzetten helpt bij netcongestie, maakt jou als bedrijf energieonafhankelijk, maar heeft ook voordelen voor jouw portemonnee. Met zonnepanelen en een energieopslagsysteem, voorzie je jezelf van energie. Hierdoor kun je besparen op de inkoop van energie. Daarnaast bespaar je kosten omdat je minder energie terug levert aan het net. De energie die je niet direct gebruikt, sla je namelijk op in je batterij en zet je in wanneer je deze wel kunt gebruiken.

Batterij-Bontepolder-twee mensen met oranje hesjes

Energieopslagsysteem bij zonnepark Bontepolder.

Waterstof opslaan in een batterij
  • Groene waterstof, wanneer jij het nodig hebt.

Om te verduurzamen gebruiken steeds meer bedrijven waterstof als duurzame brandstof. Daarvoor moeten we het wel meer produceren en natuurlijk opslaan. Maar waar haal je groen geproduceerde waterstof vandaan? Groene waterstof ontstaat als je waterstof produceert met groene stroom, bijvoorbeeld met energie opgewekt door zonnepanelen. Deze waterstof kun je alleen niet altijd inzetten op de plekken waar het geproduceerd wordt. Een concreet voorbeeld hiervan zien we bij waterstofproject H2Hollandia. Bij zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt met behulp van een elektrolyser zonnestroom omgezet in waterstof. Hiervoor gebruiken we de groene stroom die komt van het zonnepark Vloeivelden Hollandia. De stroom gaat niet het net op, maar wordt rechtstreeks ingezet om waterstof te produceren. Doordat de stroom rechtstreek wordt ingezet en niet eerst het net op gaat, omzeilen we netcongestie. De groene waterstof slaan we op in een waterstofbatterij. Later wordt deze waterstof via tubetrailers vervoerd. Dit zijn vrachtwagens met cilinders op hoge druk die waterstof kunnen vervoeren. De waterstof wordt vervolgens gebruikt als brandstof voor transport, maar ook voor industriële processen.

Er zitten een aantal voordelen aan het project. Als eerste omzeilen we bij het zonnepark netcongestie, omdat we het overschot aan opgewekte energie direct inzetten om groene waterstof mee te produceren. Daarnaast is de waterstof die wordt gebruikt als brandstof en bij industriële processen, schone waterstof. Bij verbranding komt er alleen water vrij, waardoor het niet schadelijk is voor het milieu. Sla je groene waterstof op, dan heb je altijd een duurzame brandstof achter de hand, wanneer jij het nodig hebt.

Warmte opslaan in een buffer
  • Zonnewarmte, ook in de winter

Warmte opslaan doen we bij zonthermiepark Dorkwerd. Het park, met zo’n 24.000 zonnecollectoren produceert warmte in plaats van elektriciteit. De warmte die dagelijks wordt opgewekt op het park, slaan we op in een buffervat van 6000 kubieke meter. In de nacht gaat deze warmte via buizen vanaf het zonthermiepark naar de seizoensopslag van WarmteStad. Hier wordt de warmte opgeslagen om het in de winter te gebruiken. WarmteStad zorgt ervoor dat de warmte bij de woningen en bedrijven komt. We slaan de warmte van het zonthermiepark op omdat we ook warmte opwekken op momenten dat het niet direct nodig is. De zon schijnt nu eenmaal meer in de zomer dan in de winter. Door de warmte op te slaan en later gebruiken, kunnen we altijd gebruik maken van duurzaam opgewekte warmte, ook in de winter. Zo gaat er geen warmte verloren en kunnen we meer gebruik maken van duurzame warmte.

Maximaal profiteren van duurzame energie

Het slim opslaan van energie levert nogal wat op. Zo zorgt een batterij bijvoorbeeld voor meer netstabiliteit, kostenbesparing en biedt kans op uitbreiding. Daarnaast kunnen we met energieopslag maximaal gebruik maken van duurzame energie, op momenten de dat we het ook echt nodig hebben. Het is belangrijk om nu stappen te zetten naar een nieuw energiesysteem met opslag mogelijkheden, zodat in 2050 onze energievoorziening volledig duurzaam en CO2-neutraal is.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Slim Opslaan 4 min. leestijd
Matchmaking

Op zoek naar jouw match made in heaven met energieopslag. Het energielandschap verandert. We stappen over van fossiele brandstoffen naar…

Slim Opslaan 4 min. leestijd
Wat kun je allemaal slim opslaan?

In 2050 moet de Nederlandse energievoorziening duurzaam en CO2-neutraal zijn. Daarvoor zijn we bezig met het inrichten van een nieuw…

Slim Opslaan 4 min. leestijd
Limiet bereikt

Op veel plekken zijn de limieten van ons stroomnet bereikt. Tel daarbij op dat het aanbod van stroom steeds verder…

Slim Opslaan 4 min. leestijd
Begrip voor Slim Opslaan

Energie komt in verschillende vormen en maten. Opgewekte energie wil je opslaan, zodat je dit later kan gebruiken wanneer de…

Naar kennisbank