Zonnedak
Zonnedak 4 min. leestijd

Verzeker je vastgoedwaarde voor de toekomst en handel nu.

Een update over de huidige wet- en regelgeving voor jouw vastgoed. Zodat jij niet meer achter de feiten aanloopt en stappen kunt zetten.


Wet- en regelgeving rondom vastgoed en duurzaamheid verandert regelmatig. Als vastgoedeigenaar is het soms lastig om op de hoogte te zijn van alle vereisten voor jouw vastgoed. Novar helpt en geeft je direct een aantal concrete ideeën om minder afhankelijk te worden van veranderlijke wet- en regelgeving tot netbeheerders en wisselende energieprijzen.

Veranderende wet- en regelgeving: hoe toekomstbestendig is jouw vastgoed?

Hoewel je misschien verwacht dat jouw vastgoed toekomstbestendig is, moet je ook beseffen hoe snel wet- en regelgeving zich ontwikkelt. Met z’n allen hebben we in het Klimaatakkoord ambitieuze doelen gesteld, namelijk: in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderen. In 2050 willen we zelfs naar een vermindering van 95%. 

Deze uitdagingen hebben al geleid tot strengere wet- en regelgeving voor vastgoed, maar zullen in de toekomst alleen maar ambitieuzer, en dus strenger, worden. De tijd om met elkaar concrete stappen te zetten is nu aangebroken. Alleen daarmee halen we de duurzaamheidsdoelen. Voor vastgoedeigenaren betekent dit dat proactief handelen essentieel is om winst te blijven maken, onverwachte kosten te voorkomen en voorop te blijven lopen in de markt. 

We vertellen je in dit artikel over bestaande wet- en regelgeving. Zo ben je up-to-date en kun je handelen om je vastgoed (nog) toekomstbestendiger te maken. Onderstaande wet- en regelgeving lichten we kort toe:

Energielabels vastgoed

EU Taxonomieverordening

Duurzaamheidscertificering

Energiebesparingsplicht

Emission Trading System

European Energy-Efficiency Directive

Wet- en regelgeving voor vastgoedeigenaren

Energielabels vastgoed

Het energielabel van je vastgoed wordt steeds belangrijker. Sinds 1 januari 2023 moet een kantoorpand minimaal energielabel C hebben, wat neerkomt op een Energie-index van 1,3 of hoger. Deze wetgeving geldt voor bestaande kantoorpanden en voor nieuwbouw. Voldoet jouw vastgoed niet aan dit energielabel? Dan is het zaak om de energielabels van kantoorpanden zo snel mogelijk aan te passen. Niet alleen voor de wet, maar ook voor je huurders. Een energielabel A is een stuk aantrekkelijker – en dus een hogere huurprijs waard – voor huurders dan energielabel D of lager.

EU Taxonomieverordening

De Europese Taxonomieverordening geeft aan welke economische activiteiten wél als duurzaam worden beschouwd en welke niet. Deze verordening is nog niet van kracht, maar wordt zeer binnenkort ingevoerd.

Concreet? Voor vastgoed gaan strengere eisen gelden. Grote verbouwingen of renovaties moeten bijvoorbeeld leiden tot een verlaging van minstens 30% van de op dat moment bestaande energievraag. Door deze regeling zal duurzaam vastgoed flink in waarde stijgen ten opzichte van niet-duurzaam vastgoed. Ook zijn lagere energiekosten aantrekkelijker voor potentiële huurders en investeerders. Hoe eerder je aan de slag gaat, hoe beter dit is voor je portemonnee en het klimaat.  Zo loop je niet achter de feiten aan.

Duurzaam gecertificeerd vastgoed

Investeren in duurzaamheidscertificeringen loont. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een duurzaamheidscertificaat waardeverhogend werkt. Daarnaast leiden deze certificeringen tot voordelen zoals minder leegstand en hogere huren. Een voorbeeld van een duurzaamheidscertificering is het BREEAM-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), maar ook een scan zoals de ESG-scan. Dit is een scan waarbij vastgoed wordt beoordeeld op de thema’s: Environment, Social en corporate Governance.

Energiebesparingsplicht

Naast deze maatregelen telt ook de energiebesparingsplicht waarmee vastgoedondernemers rekening moeten houden. Deze plicht houdt in dat bedrijven verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze plicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas (equivalent) gebruiken. Een mooi voorbeeld van zo’n energiebesparende maatregel is een zonnedak. Novar helpt je graag met het realiseren van een zonnedak, zodat jij zonder al teveel moeite voldoet aan deze energiebesparingsplicht.

Emission Trading System

Via het Emission Trading System (ETS) probeert de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het ETS is een zogenaamd ‘cap and trade’-systeem, wat betekent dat er een bovengrens (cap) wordt gesteld aan de totale hoeveelheid broeikasgassen die bepaalde sectoren mogen uitstoten. Binnen deze cap mogen bedrijven emissierechten kopen en verkopen.

Het ETS heeft twee kanten voor vastgoedeigenaren. Als je investeert in het ETS en dus in groene en duurzame energiesystemen, worden je panden aantrekkelijker voor milieubewuste huurders. Plus, als de kosten voor emissierechten stijgen, ben je voorbereid en vermijd je onverwachte uitgaven. Kortom, door nu slim te handelen, zorg je voor een sterkere marktpositie én meer winst in de toekomst.

European Energy-Efficiency Directive 

De Europese EED (Energy-Efficiency Directive) energie-audit helpt jou als vastgoedondernemer te ontdekken hoe energiezuinig je vastgoed is. Door je panden energie-efficiënter te maken, bespaar je niet alleen op energiekosten, maar trek je ook huurders aan die bereid zijn meer te betalen voor een groene werkruimte. Elke keer dat je voldoet aan de EED-normen, zet je een stap richting hogere winsten.

Handel nu. Laat wet- en regelgeving in je voordeel werken.

Eerder handelen betekent dat je straks niet achter de feiten aanloopt. Zo behoudt jouw vastgoed z’n waarde en, ook niet onbelangrijk, bespaar je geld. Door wet- en regelgeving voor te blijven blijf je aantrekkelijk voor huurders of kopers. Zowel nu als in de toekomst. 

Meer weten? Krijg hier 5 concrete ideeën voor onafhankelijke energiesystemen hoe je deze wet- en regelgeving in je voordeel kunt laten werken. We geven je overzichtelijke informatie en concrete stappen om jouw vastgoed toekomstbestendig te maken. Wacht niet langer en verzeker je waarde nu!

Wij helpen je verder.

Benieuwd naar meer informatie over wet- en regelgeving voor jouw vastgoed? Vraag het aan onze experts!

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Subsidies & financiering Zonnedak 4 min. leestijd
In 2024 ook SDE subsidie voor projecten op zwakke daken

Vanaf 10 september 2024 gaat de nieuwe subsidieronde van de SDE++ van start, met een speciale focus op lichtere zonnepanelen…

Subsidies & financiering Zonnedak 4 min. leestijd
SDE++ 2024: Een nieuwe ronde vol kansen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken is bij duurzame energieprojecten! Vanaf 10 september 2024 opent de nieuwe subsidieronde voor de…

Zonnedak 4 min. leestijd
Verduurzamen: zo start je

We kunnen ons goed voorstellen dat de energietransitie als een grote stap voelt. Want waar doe je goed aan? En…

Zonnedak 4 min. leestijd
Nieuwe technologieën maken meer daken geschikt voor zonnepanelen

Je dak gebruiken voor het opwekken van duurzame energie: slim! Daarmee zet je onbenutte ruimte in voor verduurzaming en meer…

Naar kennisbank