För varje soltaksapplikation gör vi först en genomförbarhetsstudie. Där tittar vi på olika faktorer som t.ex. hinder på taket. Vår tekniska designer beräknar nettotakytan och det mest idealiska arrangemanget för soltaket för att fastställa solutbytet. Dessutom utvärderas takkonstruktionen och takbeläggningen av ett oberoende ingenjörsföretag. Naturligtvis är anslutningen till elnätet också viktig, vilket granskas av våra elnätsspecialister.