Optimering

Naturligtvis vill du att ditt energiprojekt ska fungera optimalt. Med hållbar avkastning - idag och på lång sikt. Tillsammans tittar vi på möjligheterna med din tillgång. Det är så Novar hjälper dig att uppnå optimal avkastning.  

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Batteri solcellspark Bontepolder

Vad ska vi göra?

Optimering är att vrida på rattarna. Om du investerar i en hållbar tillgång vill du få en bra avkastning. På så sätt optimerar du affärsnyttan och bidrar så mycket som möjligt till energiomställningen. Varje kilowatt solenergi som du inte producerar är en för mycket.  

Vilka rattar ska vi vrida på? Genom noggrant underhåll ligger vi steget före problem i din anläggning. Vi utför analyser och ger teknisk, kommersiell och ekonomisk rådgivning

Ser vi optimeringsmöjligheter för din installation? Då gör vi det. Fullt engagemang och en hälsosam dos kreativitet hjälper oss att hitta kopplingsmöjligheter. 

Novar i praktiken

På lång sikt

På Novar satsar vi på långsiktighet. Samarbete och kontinuitet är utgångspunkten för våra tjänster. Vi ser till att lära känna dig och dina tillgångar. Och realiserar optimal avkastning. Det är ju trots allt vad du som investerare efterfrågar.  

Genom att förvalta våra egna tillgångar har vi samlat på oss många års kunskap. Cirka 1.000 MWp installerad kapacitet är under vår förvaltning. Med vår kunskap om energimarknaden och regleringar från myndigheter har vi kunnat realisera genomsnittliga kostnadsbesparingar på mellan 20 och 30 procent under de senaste åren.  

Därför vet vi vad det innebär att driva en energilösning. Med mer än 20 års erfarenhet ser vi till att ditt projekt får den uppmärksamhet det förtjänar. 

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt