Bevara dina tillgångar

Naturligtvis vill du att ditt energiprojekt ska fungera optimalt. Med hållbar avkastning - idag och på lång sikt. Tillsammans tittar vi på dina förvaltningsbehov. Novar hjälper dig till exempel att underhålla dina tillgångar. 

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Dina tillgångar är sunda

Vad vi gör

Rätt underhåll och skötsel kan snabbt öka avkastningen från en storskalig solcellspark med 10 till 15 procent. Och det är naturligtvis vad du vill ha. Det första steget i ett bra underhåll börjar med löpande övervakning av dina installationer. Därefter underhåller vi ditt energisystem på tre olika sätt. 

Signalerar vi ett problem? Då vidtar vi omedelbara åtgärder och utför det underhåll som krävs. Vi kallar detta avhjälpande underhåll. Ännu bättre är att vi förhindrar denna variant av underhåll. Därför utför vi inte bara ad hoc-underhåll utan även periodiskt underhåll. 

Vi gör detta genom att låta din asset manager utföra regelbundna visuella inspektioner. Vi kontrollerar sedan alla kritiska delar av ditt system. Vi gör det till exempel med drönare och tekniska kameror. På så sätt kan vi förebygga problem. Vi bestämmer frekvensen tillsammans med dig utifrån din tillgång. 

Med hjälp av big data arbetar vi också med förebyggande underhåll. Det hjälper oss att ligga steget före potentiella problem. Vårt mål är att hålla stilleståndstiden så låg som möjligt. Vi planerar underhållet exakt så att så lite som möjligt sker på bekostnad av produktion och leverans. 

Batteri solcellspark Bontepolder

Undrar du om din tillgång behöver underhållas?

Fråga vår kapitalförvaltare

Novar i praktiken

Vi känner till dina tillgångar

Vi känner dig och dina tillgångar. Och överträffar dina förväntningar. Detta har bekräftats med en nia i vår kundnöjdhetsundersökning. Det är vi stolta över. Underhåll och förvaltning är nödvändigt för att fortsätta energiomställningen. Kvalitet är nyckeln: Novar står för fullständigt engagemang. Detta tillsammans med en hälsosam dos kreativitet säkerställer optimal prestanda för din tillgång. 

Genom att förvalta våra egna tillgångar har vi samlat på oss många års kunskap. Vi förvaltar cirka 1000 MWp installerad kapacitet. Så vi vet vad som krävs för att driva förnybara energilösningar. Med mer än 20 års erfarenhet ser vi till att ditt projekt får den uppmärksamhet det förtjänar. 

Solcellstak 3 min lästid
Att göra det hållbart: så här börjar du

Vi kan mycket väl föreställa oss att energiomställningen känns som ett stort steg. När allt kommer omkring, var gör man rätt? Och...

Smart lagring 4 min lästid
Matchning

Letar du efter den perfekta lösningen för energilagring? Energilandskapet håller på att förändras. Vi övergår från fossila bränslen till...

Smart lagring 4 min lästid
Vad kan du lagra på ett smart sätt?

År 2050 måste den nederländska energiförsörjningen vara hållbar och CO2-neutral. För detta ändamål inrättar vi ett nytt...

Smart lagring 1 min lästid
Gräns nådd

På många håll har gränserna för vårt kraftnät nåtts. Lägg därtill det faktum att strömförsörjningen blir alltmer...

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt