Bevara dina tillgångar

Naturligtvis vill du att ditt energiprojekt ska fungera optimalt. Med hållbar avkastning - idag och på lång sikt. Tillsammans tittar vi på dina förvaltningsbehov. Novar hjälper dig till exempel att underhålla dina tillgångar. 

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Dina tillgångar är sunda

Vad vi gör

Rätt underhåll och skötsel kan snabbt öka avkastningen från en storskalig solcellspark med 10 till 15 procent. Och det är naturligtvis vad du vill ha. Det första steget i ett bra underhåll börjar med löpande övervakning av dina installationer. Därefter underhåller vi ditt energisystem på tre olika sätt. 

Signalerar vi ett problem? Då vidtar vi omedelbara åtgärder och utför det underhåll som krävs. Vi kallar detta avhjälpande underhåll. Ännu bättre är att vi förhindrar denna variant av underhåll. Därför utför vi inte bara ad hoc-underhåll utan även periodiskt underhåll. 

Vi gör detta genom att låta din asset manager utföra regelbundna visuella inspektioner. Vi kontrollerar sedan alla kritiska delar av ditt system. Vi gör det till exempel med drönare och tekniska kameror. På så sätt kan vi förebygga problem. Vi bestämmer frekvensen tillsammans med dig utifrån din tillgång. 

Med hjälp av big data arbetar vi också med förebyggande underhåll. Det hjälper oss att ligga steget före potentiella problem. Vårt mål är att hålla stilleståndstiden så låg som möjligt. Vi planerar underhållet exakt så att så lite som möjligt sker på bekostnad av produktion och leverans. 

Batteri solcellspark Bontepolder

Undrar du om din tillgång behöver underhållas?

Fråga vår kapitalförvaltare

Novar i praktiken

Vi känner till dina tillgångar

Vi känner dig och dina tillgångar. Och överträffar dina förväntningar. Detta har bekräftats med en nia i vår kundnöjdhetsundersökning. Det är vi stolta över. Underhåll och förvaltning är nödvändigt för att fortsätta energiomställningen. Kvalitet är nyckeln: Novar står för fullständigt engagemang. Detta tillsammans med en hälsosam dos kreativitet säkerställer optimal prestanda för din tillgång. 

Genom att förvalta våra egna tillgångar har vi samlat på oss många års kunskap. Vi förvaltar cirka 1000 MWp installerad kapacitet. Så vi vet vad som krävs för att driva förnybara energilösningar. Med mer än 20 års erfarenhet ser vi till att ditt projekt får den uppmärksamhet det förtjänar. 

Logistik & transport 4 min lästid
Utsläppsfria zoner: så här kan det bli för ditt transportföretag.

År 2025 kommer de första utsläppsfria zonerna (ZE-zoner). Det är särskilt utvalda områden i städer där endast trafik som inte släpper ut några...

Integration i elnätet 3 min lästid
Elnätet överbelastat. Och nu?

Gränserna för vårt elnät har nåtts. Lägg därtill det faktum att vi för att nå våra klimatmål i allt högre grad måste...

Smart lagring 4 min lästid
Vad ger smart lagring?

Nederländerna befinner sig mitt i energiomställningen. I allt högre grad byter vi från fossila bränslen till hållbart genererad energi, såsom solenergi och...

Subventioner & finansiering Solcellstak 2 min lästid
År 2024 även SDE-bidrag för projekt på svaga tak

Från och med den 10 september 2024 startar den nya subventionsrundan för SDE++, med särskilt fokus på lättare solpaneler...

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt