Mer grön energi

Produktion

Lösningar > Produktion

Vi tror att förnybar energi gör världen till en bättre plats. Det är därför vi genomför projekt för att generera mer energi från gröna källor. Vi utvecklar solenergiprojekt på mark och tak. Det är så vi skapar tillförlitlig, prisvärd och hållbar el och värme. För företag, myndigheter och kooperativ.

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.


Våra lösningar

Tillsammans gör vi din energi grön.

Din gröna energi

Lider du av höga energipriser, tvivlar du på energiförsörjningens säkerhet eller vill du minska CO2-utsläppen. Satsa då på egen energiproduktion, med en solcellspark på marken, solpaneler på taket eller hållbart producerad värme. På så sätt säkerställer du en tillförlitlig energiförsörjning, minskar CO2-utsläppen, sänker din energikostnad och gör din verksamhet hållbar.

Du definierar dina mål, Novar fixar det. Från design till finansiering, från konstruktion till förvaltning. Från A till Ö. Genom att producera din egen gröna energi tar du konkreta steg i energiomställningen. För dig själv, genom att arbeta med dina hållbarhetsmål och göra din verksamhet framtidssäker. Och för dina kunder, samhället och världen omkring oss.

Betydelsen av egen produktion

Varför egen produktion är början på en mer hållbar verksamhet

Att möjliggöra ambitioner

Vi inser alla att fossila bränslen kommer att vara historia. Med solpaneler tar du ett viktigt steg mot en mer hållbar verksamhet.

Säkerhet med solpaneler

Med din egen produktion säkerställer du en tillförlitlig energiförsörjning och tar ett konkret steg i energiomställningen.

90.000Solpaneler installerade
16 MWpHögsta årliga effekt
28Producerande projekt realiserade

Novar är marknadsledande inom storskaliga solcells-parker i Nederländerna.

Vi genomför storskaliga nyckelfärdiga projekt för solenergi, energilagring, smarta nät och mycket mer. För varje tillgång vi levererar bygger vi ert gröna energisystem. Från ren produktion och lagring till smart leverans och hantering

Allt hänger ihop i det gröna energisystemet

På Novar tänker vi i termer av gröna energisystem.
Vi realiserar tillgångar, till exempel solcellsparker. Varje tillgång vi levererar är ytterligare en grön byggsten som kan kopplas ihop med dina befintliga och framtida tillgångar. Det är så vi steg för steg utvecklar ett grönt energisystem för ditt företag.

Mer om gröna energisystem

Solenergi

Vi anser att hållbar energi gör världen till en bättre plats.
Det är därför vi genomför projekt för att generera mer energi
från gröna källor, till exempel solenergi.

Mer om generation

Effektiv energianvändning

Novar levererar PPA, Corporate PPA och GO, så att du kan vara säker på att den el du använder också har genererats på ett hållbart sätt
. Vår leverans är smart integrerad och skräddarsydd för din användarprofil.

Mer om användningsområden

Optimal förvaltning

En solcellspark, vindkraftspark eller ett solcellstak förtjänar maximal avkastning. Vi hanterar energiprojekt och håller dem friska - tekniskt och ekonomiskt.

Mer om ledning

Smart lagring

Den som lagrar vad, har vad. Vi realiserar storskalig
lagring av förnybar el. Med batterier, grön
vätgas och värme. Så att kunderna får maximal nytta
av den gröna energi vi tillsammans genererar
.

Mer om lagring

Det gröna energisystemet

Solenergi

Effektiv energianvändning

Optimal förvaltning

Smart lagring

Novar har ett ambitiöst mål. Vi vill se till att 1 miljon hushåll kan använda förnybar energi år 2030. För att uppnå detta vill vi ta steg nu - tillsammans med dig. På ett sätt som skapar mervärde för oss båda. För det är bara tillsammans som vi kan arbeta för en hållbar framtid!