Avtal om köp av elkraft

Lösningar Använd effektivt Avtal om köp av el

Power Purchase Agreement (PPA) är ett viktigt verktyg för att finansiera projekt inom förnybar energi, såsom vind- och solprojekt. Novar har samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet inom detta område. Har du en fråga eller söker du råd? Vi hjälper dig gärna vidare.

Vi tänker med dig

Undrar du om vi kan hjälpa dig med din fråga? Vi hjälper dig gärna.

Novar har intern kunskap om PPA

SDE++ kommer att fasas ut under de kommande åren. Detta gör energiköpsavtalet allt viktigare för finansieringen av en solcellspark.

Det gör det möjligt för oss att garantera en långsiktig avsättning för energin, samtidigt som köparen får stabila och förutsägbara energikostnader under avtalets löptid.

Vi har redan genomfört många hållbara projekt. Vi vet hur man bäst genomför projektfinansiering - till de bästa räntorna och villkoren.

Integration i elnätet 3 min lästid
Överkapacitet för solpaneler

Solpaneler producerar mycket mer el under soliga dagar än under mörka dagar. På sommardagar med många soltimmar producerar de...

Solcellstak 3 min lästid
Ny teknik gör fler tak lämpliga för solpaneler

Att använda ditt tak för att generera förnybar energi: smart! På så sätt utnyttjar du outnyttjat utrymme för hållbarhet och mer...

Integration i elnätet 3 min lästid
Produktion av vätgas

Vi har producerat vätgas i flera år, men på senare tid har intresset för storskaliga vätgasprojekt ökat. Vätgas är ett smart och hållbart...

Integration i elnätet 3 min lästid
Lagring av solenergi

Vi ställer om till grön, förnybar energi i snabb takt. Här är solen en av de viktigaste energileverantörerna. ....

Allt hänger ihop i det gröna energisystemet

På Novar tänker vi i termer av gröna energisystem.
Vi realiserar tillgångar, till exempel solcellsparker. Varje tillgång vi levererar är ytterligare en grön byggsten som kan kopplas ihop med dina befintliga och framtida tillgångar. Det är så vi steg för steg utvecklar ett grönt energisystem för ditt företag.

Mer om gröna energisystem

Solenergi

Vi anser att hållbar energi gör världen till en bättre plats.
Det är därför vi genomför projekt för att generera mer energi
från gröna källor, till exempel solenergi.

Mer om generation

Effektiv energianvändning

Novar levererar PPA, Corporate PPA och GO, så att du kan vara säker på att den el du använder också har genererats på ett hållbart sätt
. Vår leverans är smart integrerad och skräddarsydd för din användarprofil.

Mer om användningsområden

Optimal förvaltning

En solcellspark, vindkraftspark eller ett solcellstak förtjänar maximal avkastning. Vi hanterar energiprojekt och håller dem friska - tekniskt och ekonomiskt.

Mer om ledning

Smart lagring

Den som lagrar vad, har vad. Vi realiserar storskalig
lagring av förnybar el. Med batterier, grön
vätgas och värme. Så att kunderna får maximal nytta
av den gröna energi vi tillsammans genererar
.

Mer om lagring

Det gröna energisystemet

Solenergi

Effektiv energianvändning

Optimal förvaltning

Smart lagring

Vill du anta utmaningen med oss?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt