Solvärme

Lösningar för värme

Solljus kan vi göra mycket med. Med hjälp av solpaneler och solvärmepaneler kan vi omvandla solljuset till solel resp. solvärme som vi så väl behöver. Det är dags för effektiva lösningar för förnybar energiproduktion. Solvärme är en av dem. 

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Solvärme förklarat

Hög tid att agera

Solvärme

Vi behöver verkligen solvärme. Nederländerna fasar ut gas steg för steg. På så sätt minskar de sina CO2-utsläpp och blir mindre beroende av osäkra gaspriser.

Det är bra, men du vill vara säker på att få tillräckligt med värme till din lokal eller produktion. Novar levererar därför hållbar värme. Med storskaliga solvärmeprojekt, som solvärmeparken Dorkwerd, som kommer att värma mer än 2 500 hushåll och företag i Groningen från 2023.  

Vad är solvärme?

Solvärme är hållbar uppvärmning av bostäder och byggnader med värme från solen. För att göra värmen tillgänglig använder man solfångare som omvandlar solljus till värme. Skillnaden mot solpaneler är att de omvandlar solljus till elektricitet.

Solvärmen används för att värma upp bostäder och byggnader. Genom att fånga in solljuset med solfångare kan ljuset omvandlas till värme. Denna solvärme kan sedan användas för att på ett hållbart sätt värma upp ett hem, en byggnad eller till och med hela kvarter och stadsdelar. 

SOLVÄRME I PRAKTIKEN 

"Ni har modet att bygga detta!"

I Dorkwerd utvecklar Novar ett stort solvärmeprojekt. I detta projekt används en ny teknik. Mer än 24.000 solfångare används. Skillnaden mot "vanliga" solfångare är att man producerar värme istället för elektricitet. Istället för kablar rinner vatten längs solfångarna. Detta vatten värms upp till ca 85 grader Celsius på en solig dag. En speciell vakuumteknik i solfångarna gör det möjligt att effektivt producera höga temperaturer. En värmeväxlare släpper sedan ut värmen till det lokala fjärrvärmenätet.

"Med den här tekniken kan vi bidra till ett naturgasfritt Groningen. Med solvärme belastar vi dessutom inte elnätets lokala överföringskapacitet. Detta lämnar överföringskapacitet för andra hållbara projekt. En ytterligare fördel med solvärme är att man kan ansluta äldre hus utan att behöva göra alltför många strukturella ändringar. Dessutom är solfångarna helt återvinningsbara. Sammantaget är detta en innovativ och hållbar lösning med stor potential, även för resten av Europa."

Jan Martijn Buruma, projektledare för Novar förklarar

Värmen distribueras genom fjärrvärmenätet till hushåll och industrikunder. Det är givetvis på sommaren som värmen produceras och det är därför vi också byggt säsongslagring i detta projekt. På så sätt kan värme lagras för de tider då det inte finns någon direkt solvärme. 

Vill du anta utmaningen med oss?

Arbeta tillsammans

På Novar tror vi att förnybar energi gör världen till en bättre plats. Det är därför vi förverkligar projekt av rang. Projekt med stor positiv påverkan. Det är så vi skapar pålitliga, prisvärda och hållbara lösningar. För företag, myndigheter och kooperativ.  

Hur får vi ut så mycket energi som möjligt från solen? Det är det vi arbetar med. Vi arbetar med termisk solenergi. Här omvandlar vi solljus till värme. Vi gör det med många års erfarenhet, ny teknik och en rejäl dos energi. Så vi utnyttjar solen maximalt. Vi fixar din nya energi, medan du håller dig sysselsatt med din kärnverksamhet .  

Solvärme för dig

Vill du veta om solvärme är lösningen för dig?