Alle thema's

Biodiversiteit

Hoe dragen zonneparken bij aan biodiversiteit en ecologische meerwaarde? En wat is de rol van ecologisch onderzoek? Hier lees je er alles over.


5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie
Biodiversiteit 2 min. leestijd

5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen van zonneparken op verschillende planten, vogels, zoogdieren, insecten en bodems in de Provincie Groningen. Hiervoor zullen 15 van onze zonneparken gemonitord worden en zullen de onderzoeksresultaten openbaar gepubliceerd worden. Zo kan elke ontwikkelaar van zonneparken...


Biodiversiteit 1 min. leestijd
Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt vaak gezocht naar dubbelfuncties van de ruimte. Logisch, want zonneparken nemen over het algemeen…

Biodiversiteit 1 min. leestijd
Ecologische 0-meting zonnepark

Om de biodiversiteit op en rondom onze zonneparken te behouden en zoveel mogelijk te stimuleren, worden onze zonneparken altijd op…

Biodiversiteit zonneparken

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt gestreefd naar dubbelfuncties van de ruimte. Dit is begrijpelijk, gezien de omvang van zonneparken. Het zou zonde zijn om kansen voor het creëren van meerwaarde onbenut te laten. Eén van de kansen voor dubbel ruimtegebruik is het creëren van ecologische meerwaarde. Zeker op intensief gebruikte agrarische percelen is al jaren het dalen van de insectenpopulatie (en daarmee ook andere plant- en diersoorten) een groot probleem.

We onderzoeken samen met ecologen en landschapsarchitecten hoe de inrichting van zonneparken maximaal kan bijdragen aan het creëren van ecologische meerwaarde. Zo worden onze zonneparken, met advies van ecologen, landschappelijk ingepast. Daarmee houden we rekening met de lokale flora en fauna en wordt de grond onder de panelen ingezaaid met kruidenrijk grasland. Door de zonneparken duurzaam te beheren is de verwachting dat we een enorme boost kunnen geven aan verschillende lokale (planten)soorten.

Het is op dit moment nog een verwachting, want er is nog bijna geen langdurig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de inrichting van zonneparken en de ecologische situatie. We vinden het belangrijk dat landschapsinrichtingen onderbouwd en zorgvuldig gedaan worden. Daarom zijn we initiatiefnemer van een grootschalig ecologisch onderzoek.

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig ecologisch onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen van zonneparken op verschillende planten, vogels, zoogdieren, insecten en bodems in de Provincie Groningen. Hiervoor zullen 15 van onze zonneparken gemonitord worden en zullen de onderzoeksresultaten openbaar gepubliceerd worden. Zo kan elke ontwikkelaar van zonneparken profiteren van de opgedane kennis!