Hållbara lösningar för industrin

Sektorer Industri

Industrin jobbar för att bli mer hållbar men vi behöver öka tempot. Dels för att uppfylla krav på minskade CO2-utsläpp, men säkert också för att tillförlitlig och prisvärd energi är avgörande för ditt företags framtid. Novar vet hur. Vi förverkligar storskaliga gröna energiprojekt som vi matchar med din förbrukning.

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.


Våra lösningar

Med varje anläggning vi levererar bygger vi ditt gröna energisystem.

Din utmaning

Oavsett om det är värme eller elektricitet: produktion kräver mycket energi. Det kan vi inte bortse ifrån. Men den måste och kan vara renare och mer ekonomisk. Hållbarhet står därför högt på din agenda. Uppfylla hållbarhetsmålen. Få grepp om din energihantering. Och förverkliga dina tillväxtambitioner. Det kräver handlingskraft. Novar levererar konkreta energiprojekt med direkt påverkan för industriföretag.

Novar i praktiken

Vi tar oss an de största utmaningarna

Tillsammans tittar vi på vilka lösningar som fungerar i just din situation. Eftersom varje företag har sin egen profil för energiförbrukning. Omvandling av spillvärme till elektricitet, energilagring och certifikat för ursprungsgaranti. Vi börjar arbeta med dessa. Vi genomför nyckelfärdiga projekt:smarta nät, ren energiförsörjning, din egen solpark, energilagring, vätgas, elpannor och mycket mer. Inklusive rådgivning om design och drift. Alltid uppkopplad och skräddarsydd efter dina behov. 

Som marknadsledare i Nederländerna inom landbaserade solparker och med vår erfarenhet av solvärme och vätgasproduktion vet vi vad som krävs för ett framgångsrikt projekt - från finansiering till tillstånd, från konstruktion till förvaltning. Det är så vi löser din energiomställning. Från A till Ö.

Trender inom industrin

Utvecklingen i industrin går mot hållbarhet

Från A till Ö

Industrin måste bli mer hållbar. Det är uppenbart, men hur? På Novar gör vi detta steg för steg, anläggning för anläggning. Från A till Ö kallar vi det.

Optimalt anpassad

Från enskilda anläggningar till gröna energisystem. Vi ser till att alla anläggningar är effektiva och matchar varandra. Så att du uppnår optimal avkastning.

Att tänka i gröna energisystem

På Novar tänker vi i energisystem. Varje projekt vi realiserar är en grön byggsten som kan kopplas till dina befintliga och framtida anläggningar. Det är så vi steg för steg utvecklar ett grönt energisystem för ditt företag. Med ren produktion och lagring, med smart försörjning och hantering. Vi inser vad som behövs idag och ser framåt mot morgondagens hållbara energi.

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt