Kraftförsörjningsavtal för företag

Lösningar Effektiv användning Företagets avtal om köp av el

Vill ni som företag täcka ert energibehov med förnybar energi och samtidigt minska koldioxidutsläppen? Genom att ingå ett CPPA-avtal kan du kontrollera dina energikostnader på lång sikt och samtidigt bidra till övergången till förnybar energi.

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Vi hjälper dig att bli mer hållbar

Ett Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) är ett energiköpsavtal (PPA ) mellan ett företag och en producent för leverans av förnybar energi under en lång tidsperiod. Ett CPPA kan struktureras på flera olika sätt. Det finns till exempel möjlighet att köpa producerad energi direkt. Men det är också möjligt att välja ett virtuellt PPA, där den producerade energin säljs på den öppna marknaden och du som företag får de ekonomiska fördelarna av försäljningen. Vi tittar gärna tillsammans på vilket alternativ som bäst passar dina hållbarhetsbehov.

Solcellstak 3 min lästid
Att göra det hållbart: så här börjar du

Vi kan mycket väl föreställa oss att energiomställningen känns som ett stort steg. När allt kommer omkring, var gör man rätt? Och...

Smart lagring 4 min lästid
Matchning

Letar du efter den perfekta lösningen för energilagring? Energilandskapet håller på att förändras. Vi övergår från fossila bränslen till...

Smart lagring 4 min lästid
Vad kan du lagra på ett smart sätt?

År 2050 måste den nederländska energiförsörjningen vara hållbar och CO2-neutral. För detta ändamål inrättar vi ett nytt...

Smart lagring 1 min lästid
Gräns nådd

På många håll har gränserna för vårt kraftnät nåtts. Lägg därtill det faktum att strömförsörjningen blir alltmer...

Allt hänger ihop i det gröna energisystemet

På Novar tänker vi i termer av gröna energisystem.
Vi realiserar tillgångar, till exempel solcellsparker. Varje tillgång vi levererar är ytterligare en grön byggsten som kan kopplas ihop med dina befintliga och framtida tillgångar. Det är så vi steg för steg utvecklar ett grönt energisystem för ditt företag.

Mer om gröna energisystem

Solenergi

Vi anser att hållbar energi gör världen till en bättre plats.
Det är därför vi genomför projekt för att generera mer energi
från gröna källor, till exempel solenergi.

Mer om generation

Effektiv energianvändning

Novar levererar PPA, Corporate PPA och GO, så att du kan vara säker på att den el du använder också har genererats på ett hållbart sätt
. Vår leverans är smart integrerad och skräddarsydd för din användarprofil.

Mer om användningsområden

Optimal förvaltning

En solcellspark, vindkraftspark eller ett solcellstak förtjänar maximal avkastning. Vi hanterar energiprojekt och håller dem friska - tekniskt och ekonomiskt.

Mer om ledning

Smart lagring

Den som lagrar vad, har vad. Vi realiserar storskalig
lagring av förnybar el. Med batterier, grön
vätgas och värme. Så att kunderna får maximal nytta
av den gröna energi vi tillsammans genererar
.

Mer om lagring

Det gröna energisystemet

Solenergi

Effektiv energianvändning

Optimal förvaltning

Smart lagring

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt