Att uppfylla gröna mål med regeringar.

Sektorer Regeringar

Kommunerna behöver och vill bli mer hållbara. Många mål har satts upp och planer har utarbetats. Nu är det dags för konkreta steg: för en grön och levande plats att bo och arbeta på. Som kommun vet du vad du måste göra: uppnå klimatmålen med stöd av alla inblandade parter. 

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.


Våra lösningar

En stor uppgift. Tillsammans med Novar kommer du att få det att hända.

Din utmaning

Klimatavtalet innehåller specifika utmaningar för invånare och företag i din kommun. Det är därför ni arbetar med konkreta steg för mindreCO2-utsläpp och mer grön energi. Detta är ett komplext pussel: vi vill generera mer hållbar energi snabbt, och på ett sådant sätt att medborgare och företag går med på det uppdraget. Det är därför du letar efter lösningar som solcellsparker, energilagring eller carports som passar in i miljön och den lokala och regionala politiken. Novar vet hur. Vi genomför gröna energiprojekt för att förverkliga kommunala mål och för att ge konkret form åt din regionala energistrategi (RES).

Novar i praktiken

Vi tar oss an de största utmaningarna

Vi gör

Novar realiserar storskaliga energiprojekt. Vi är marknadsledande inom landbaserade solparker, vi förser fastigheter med solpaneler och vi tar fram lösningar för bland annat överbelastning av elnätet och energilagring. Vi producerar också hållbar värme och vätgas. Alltid med samstämmighet mellan olika typer av grön energi och i god samordning med miljön. Vi har den specifika expertisen för att hjälpa regeringar att göra dem mer hållbara. Novar kombinerar handlingskraft med maximal delaktighet: från den första skissen till ett nytt energiprojekt involverar vi de boende i planerna. Vi utformar varje projekt tillsammans med boende, lokala entreprenörer och andra intressenter. På så sätt säkerställer vi att en ny solcellspark passar in i livsmiljön, den lokala naturen och befintliga kommunala och regionala planer. Med vårt tillvägagångssätt drar vi alltid vårt strå till stacken för miljön och förverkligar konkreta projekt för att uppnå klimatmålen.

Energikooperativ

När vi utvecklar solparker arbetar vi gärna tillsammans med energikooperativ. Vi tror starkt på gemensamma initiativ nära hemmet som gör världen mer hållbar och tillför värde till den omedelbara miljön. Vi arbetar tillsammans med energikooperativ som jämbördiga partners, där alla parter - offentliga och privata - beslutar, drar nytta och bär risk tillsammans.

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt