Om Novar

Novar är marknadsledande inom gröna energisystem.

Allt under ett tak

Vi har all den expertis som krävs för att förverkliga projekt inom förnybar energi.

Optimalt anpassad

Från enskild anläggning till grönt energisystem. Du bestämmer var Novar ska installeras. Vi ser till att det är optimalt anpassat.

Högre effektivitet

Optimal effektivitet ger mer förnybar energi och mer grön energi.

VÅR AMBITION

Uppnå 4 gigawatt förnybar energi till 2030 med hjälp av gröna energisystem.

Vår historia

Startade med en ambition

Vi heter Novar, sedan 2023. Men vi kommer inte från ingenstans. Vi har många års erfarenhet, som marknadsledare inom storskaliga solprojekt och som expert på gröna energisystem. Vi grundades redan 2014 med namnet Solarfields.

Vår ambition som "Solarfields" började med solen. Men nu arbetar vi med mer än så - vi arbetar med morgondagens energilandskap. Vårt energinät håller nämligen på att vändas upp och ner. Från ett fåtal stora kraftverk till ett nätverk av mindre, hållbara energisystem som är sammankopplade. Inom dessa möts tillgång och efterfrågan på energi. En ny, komplex värld där vi alla ännu inte befinner oss, men där vi tar stora steg framåt.

Vi tänker inte längre i "boxar" med gas, el eller värme. Utan i system som kombinerar energi-produktion, omvandling, lagring och leverans av energi. Vi gör detta med ny teknik. Vi arbetar till exempel med lagring med batterier, ackumulatortankar eller vätgas. Och även nya lösningar för överbelastning av nätet, som vårt eget distributionsnät eller nätstationer. Vår energiförsörjning blir därmed gradvis integrerad, hybrid och framför allt: smart.