Batteri

Genom att lagra energi i ett batteri är du med och bidrar till morgondagens energilösning. För att förse elnätet med hållbar energi på ett smartare sätt utvecklar Novar ett innovativt sätt att lagra energi: via ett batteri. Ett batteri, på din solcellspark eller på ditt tak, är en framtidssäker lösning för ditt gröna energisystem.

Boka tid för konsultation

Vill du veta vilken lösning som är bäst för dig? Prata med en av våra experter.

Hur det fungerar

Ett batteri

Energi kommer från olika källor: via solpaneler eller ett soltak. Genom att samla denna energi i ett batteri kan vi leverera tillräckligt med ström vid toppbelastning. Producerar vi mer energi än vad elnätet kan hantera? Då använder vi också batteriet. Vid ett senare tillfälle matar vi tillbaka strömmen till elnätet. 

Batteriet ger också ett stabilare elnät. Batteriet begränsar förlusten av genererad el genom att lagra energi som annars skulle gå förlorad. Batteriet kompenserar också för prognostiserad och faktisk elproduktion, genom smart inmatning. Lokalt bidrar batteriet till att lösa överbelastningar i elnätet. 

Ett batteri tar upp relativt lite plats och passar bra in i rummet. Batteriet kan anpassas till varje behov, så vi hittar alltid en lösning på ditt energiproblem. Även när elnätet är fullt gör Novar allt för att hitta en lösning. För att generera energi så hållbart som möjligt. Nu och i framtiden. 

Batteri vid Bontepolder Solar Farm 

Novar var först i Nederländerna med att installera ett batteri på en solcellspark. Det gjorde vi på Zonnepark Bontepolder i Terneuzen. Batteriet har en kapacitet på 5 megawatt och en lagringskapacitet på 5 megawattimmar. 

Innovativ

Mer innovativa lösningar för energilagring 

Batteriet i Bontepolder är definitivt inte det sista som Novar kommer att installera. Vi placerar batterier bakom mätaren på våra solparker för att utnyttja överföringskapaciteten på lokal nivå mer effektivt. Vi utvecklar också storskaliga system på den nationella överföringsnivån för att minska överbelastningen och obalansen på elmarknaden. 

Vill du veta mer om möjligheterna till energilagring i form av ett batteri? Vi undersöker den önskade applikationen och tar fram ett lönsamt business case. Det är också möjligt att ansluta ett batteri till elnätet utan hållbar produktion. Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter nedan.  

Effektivt utnyttjande av transportkapaciteten

Minska överbelastning och obalans i nätet

Nätanslutning

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt