Avkastningen på ett solcellstak beror på vilka val du gör och vilket utrymme du har. Ska du till exempel hyra ut ett tak för solpaneler eller investera i ett eget solprojekt? Hos Novar finns det flera alternativ för ett solcellstak på minst 3 000 m². Här är ett räkneexempel: Hyr du ut ett tak på 3 000 m²? Då får du +/- 4 500 euro per år. Efter 16 år har du alltså tjänat 72 000 euro. Undrar du hur mycket du kan tjäna på ditt företags tak? Boka en icke-bindande konsultation nu.

Dessutom ger ett solcellstak (indirekta) marknadsföringsintäkter. Som ett resultat av ett "grönt" utseende. Är du hyresvärd? Då ökar du fastighetens attraktionskraft för befintliga och framtida hyresgäster.