Zonthermiepark Dorkwerd groningen

Den största solvärmeparken i Nederländerna

Projekt Solvärmeparken Dorkwerd - Groningen

Novar och K3 utvecklar tillsammans en solvärmepark vid muddringsdepån Dorkwerd på norra sidan av staden Groningen.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


24.000Solfångare
37 MWthHögsta årliga kapacitet
2.600Hushåll som förses med värme

Zonthermiepark Dorkwerd - Groningen

Novar utvecklar den största solvärmeparken i Nederländerna i Groningen i samarbete med områdesutvecklaren K3 och leverantören TVP Solar för det hållbara energibolaget Warmtestad. Det är den tredje största solvärmeparken i världen. Parken förväntas tas i drift 2024.

Varför solvärme?

Parken är ett viktigt projekt för att uppnå ett CO2-neutralt och naturgasfritt Groningen. Med hjälp av solfångare fångas värme från solen upp och detta värmer vattnet som rinner förbi solfångarna. Detta gör solvärme till en hållbar, innovativ och säker lösning för Groningens värmeförsörjning.
Från Groningen, för Groningen.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Projektet befinner sig för närvarande i konstruktionsfasen. Fundamenten har gjutits och byggnaden är vind- och vattentät. Under de kommande månaderna kommer elinstallationen, pumparna och torrkylarna att installeras och arbetet med fältrör, understrukturer och annan el att påbörjas. Projektet förväntas vara slutfört under Q2 2024.

Om denna solcellspark

Hur fungerar solvärme?
Solvärme innebär i princip att solenergi lagras i varmvatten. När solen skiner fångar solfångaren upp solljuset och omvandlar det till värme. Den hållbara värmen lagras i en bufferttank och leds sedan till värmenätet. Ett värmenät är ett rörledningsnät under jord genom vilket vi transporterar värme till byggnader och bostäder med hjälp av varmvatten. Detta värmer upp bostäder och byggnader och ger varmvatten från kranen för till exempel duschning. Ett värmenät är en hållbar och innovativ energilösning som är lätt att använda och som många människor kan använda samtidigt. Ett hållbart alternativ till Groningengas.

Ny teknik
I detta projekt används en ny teknik. Mer än 24.000 solfångare används. Skillnaden mot "vanliga" solfångare är att de genererar värme istället för elektricitet. Istället för kablar rinner vatten längs solfångarna. Detta vatten värms upp till ca 85 grader Celsius på en solig dag. En speciell vakuumteknik i solfångarna gör det möjligt att producera höga temperaturer på ett effektivt sätt.

Plats för solvärmepark
Detta innovativa solprojekt byggs på den tidigare muddringsdepån i Dorkwerd, nära staden Groningen. Projektet är beläget under Van Starceknborgh-kanalen.

Hållbar och lokal lösning
Solvärmeparken täcker ett område på 12 hektar och kommer att leverera hållbar värme till Groningens värmenät. Solvärmen räcker till 25 procent av all värme som förbrukas av de mer än 10 000 anslutna hushållen och företagen i nordvästra Groningen.
Parken är en hållbar och lokal lösning på den utmaning vi står inför i Nederländerna när det gäller att generera energi på ett hållbart sätt.

Omsorg om naturen
Vid utformningen av solvärmeparken togs stor hänsyn till den naturliga integrationen i landskapet. Vi bad en ekolog att skriva en designplan i samarbete med den lokala biodlarföreningen, ett antal lokala invånare och myndigheter. I denna samordning gjordes också vissa justeringar av planen. Parken kommer nu att byggas på pålar, vilket minskar användningen av betong och ger mer utrymme för blomster- och örtrika gräsmarker. Av den 22 hektar stora muddringsdepån är 12 hektar öronmärkta för solvärme. På de återstående 10 hektaren kommer naturen att få allt utrymme den behöver.

Novar Novar
"Vi bad en ekolog att ta fram en plan i samråd med den lokala biodlarföreningen, flera boende i området och myndigheterna."
Marloes Sprong-Ariëns, K3
Novar Novar

Senast ändrad den 8 mars 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt