Att förverkliga ett solcellstak består av fem olika faser:

  1. Applikationer: Du tar det första steget. Baserat på de angivna uppgifterna kan vi uppskatta solutbytet för ditt tak.
  2. Utveckla: Vi undersöker hur ditt soltak kan passa in i elnätet, hur bra den nuvarande takkonstruktionen är och vi fastställer de inledande (avtals-) arrangemangen.
  3. Finansiering: Som takägare behöver du inte investera i ditt solcellstak själv. Vi ordnar all finansiering och ansöker om SDE-bidrag.
  4. Byggnation: Under byggnationen ser vi till att du och dina medarbetare kan fortsätta att arbeta ostört "under jord". Så du har ingen produktionsförlust. Kort sagt: du arbetar under taket, vi är på toppen.
  5. Hantera: Vi håller kontakten i minst 16 år och håller ditt solcellstak i toppskick under hela den tiden. Vi fjärrövervakar soltakets prestanda 24/7 och ingriper omedelbart vid behov.