Biodiversiteit
Biodiversiteit 1 min. leestijd

Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Kennisbank Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark

Bij de ontwikkeling van zonneparken wordt vaak gezocht naar dubbelfuncties van de ruimte. Logisch, want zonneparken nemen over het algemeen aardig wat ruimte in beslag. Het zou zonde zijn om kansen voor het creëren van meerwaarde niet te benutten. Eén van de kansen voor dubbel ruimtegebruik is het creëren van ecologische meerwaarde. Zeker op intensief gebruikte agrarische percelen is al jaren het dalen van de insectenpopulatie (en daarmee ook andere plant en diersoorten) een groot probleem.


Ecologen en landschapsarchitecten

We onderzoeken samen met ecologen en landschapsarchitecten hoe de inrichting van zonneparken maximaal kan bijdragen aan het creëren van ecologische meerwaarde. Zo worden onze zonneparken, met advies van ecologen, landschappelijk ingepast. Wij houden rekening met de lokale flora en fauna en de grond onder de panelen wordt ingezaaid met kruidenrijk grasland. Door de zonneparken duurzaam te beheren is de verwachting dat we een boost kunnen geven aan verschillende lokale (planten)soorten.

Het is op dit moment nog een verwachting, want er is nog bijna geen langdurig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de inrichting van zonneparken en de ecologische situatie. Wij vinden het belangrijk dat landschapsinrichtingen onderbouwd en zorgvuldig gedaan worden. Daarom zijn we initiatiefnemer van een grootschalig ecologisch onderzoek. 

Het grootste ecologisch onderzoek op zonneparken in Nederland

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig ecologisch onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen van zonneparken op verschillende planten, vogels, zoogdieren, insecten en bodems in de Provincie Groningen. Hiervoor zullen 15 van onze zonneparken gemonitord worden en zullen de onderzoeksresultaten openbaar gepubliceerd worden. Zo kan elke ontwikkelaar van zonneparken profiteren van de opgedane kennis!

Meer items uit onze kennisbank vind je hier.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Biodiversiteit 1 min. leestijd
5-jarig onderzoek naar het effect van zonnepark op de lokale ecologie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Groningen maakt Novar een 5-jarig onderzoek mogelijk naar de effecten van verschillende inrichtingen…

Biodiversiteit 1 min. leestijd
Ecologische 0-meting zonnepark

Om de biodiversiteit op en rondom onze zonneparken te behouden en zoveel mogelijk te stimuleren, worden onze zonneparken altijd op…

Naar kennisbank