Bontepolder solcellspark - Terneuzen

Den perfekta lösningen: en solcellspark med batteri

Projekt Bontepolder solcellspark - Terneuzen

Novar slutförde realiseringen av solcellsparken Bontepolder i december 2021. Solcellsparken byggdes på en tidigare deponi i Terneuzen.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


31.962Solpaneler på marken
17,21MWp genereringskapacitet
5.277Tillhandahållna hushåll

Om solcellsparken Bontepolder

Det rör sig om två tomter som utgör den tidigare Bontepolder-deponin. Den totala ytan för solcellsparken omfattar cirka 11,8 hektar. Eftersom tomterna tidigare har använts som deponier lämpar de sig perfekt för utvecklingen av en solpark. Genom att generera solenergi får den tidigare deponin en hållbar karaktär. Med hjälp av 31.962 paneler kommer hållbar energi att genereras för att förse över 5.200 hushåll med grön energi.

Under tiden har miljötillståndet för parken beviljats och bidrag har utlovats från Netherlands Enterprise Agency. I slutet av 2020 fick vi finansieringen för parken och började sedan bygga. Den 16 december 2022 var parkens anslutning klar. Vi håller för närvarande på att slutföra landskapsplaneringen av projektet.

Landskapsarkitektur

Tillsammans med en landskapsarkitekt och i samråd med de boende i området har en landskapsintegrering utarbetats. Denna uppfyller även de krav som ställts av kommunen, vattenverket och andra intressenter. Med tanke på att man vill dölja parken från insyn har man valt höga grönremsor runt solcellsparken. Landskapsarkitekturen av parken kommer att ske i två faser. Från början av mars till slutet av april 2023 kommer vi att så gräs i parken. Det är också då vi placerar ut de ekologiska punkterna från tillståndet, såsom stenhögar och inhägnader. Från oktober 2023 planterar vi häckarna och grönområdena runt parken.

Batteri

I slutet av 2022 realiserades även ett batteri på denna solpark, detta kallas även för ett energilagringssystem (EOS). Licens för detta beviljades den 13 september 2022. Den 11 januari 2023 ställdes batteriet officiellt under Novars förvaltning. Detta är det första nederländska batteriet som används i så stor skala på en solpark på samma nätanslutning. Batteriet har en kapacitet på 5 megawatt och en lagringskapacitet på 5 megawattimmar och har utvecklats av Alfen.

Tidigare deponi

Bontepolder är en före detta soptipp: något helt annat än ett grönt energisystem som en solpark. Genom att skapa en solpark på denna annars obrukbara mark i kombination med ett batteri kommer både kommunen Terneuzen och provinsen Zeeland mycket närmare sina klimatmål.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Den 16 december 2022 slutfördes anslutningen till parken. Vi håller för närvarande på att slutföra landskapsarkitekturen i projektet.

Senast ändrad den 14 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt