Solcellstak Bruisten - Winssen

Trädgård & grön omsorg Bruisten odlar och konserverar

Projekt Bruisten solcellstak - Winssen

Solcellstaket på företaget Garden & Green Care Bruisten i Winssen är en del av deras hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


1.871solpaneler på taket
467ton mindre CO2-utsläpp per år
223tillhandahållna hushåll

Om detta solcellstak

Företaget Tuin & Groenverzorging Bruisten har vuxit snabbt under de senaste åren och flyttar därför till nya lokaler i Winssen. Detta nybyggnadsprojekt håller för närvarande på att slutföras. En del av de nya lokalerna är byggandet av ett soltak som består av cirka 1 900 solpaneler. Grönt entreprenörskap finns redan i detta företags DNA, så hållbar energi från det egna taket bidrar bara till detta.

I planerna för den nya byggnaden hade byggnadsingenjören redan tagit hänsyn till att det skulle finnas solpaneler på taket. Takfönstren placerades därför i taknocken och inga ytterligare konstruktionsändringar krävdes. Novar tog också hänsyn till kraven från byggnadens försäkringsbolag så att det gick med på installationen av solpanelerna utan att höja premien. Novar arbetar för närvarande med nätoperatören Liander för att förverkliga den nödvändiga anslutningen till elnätet och söka en lösning på överbelastningen av elnätet i regionen. Detta projekt bidrar till företagets mål att stärka sin position inom området hållbart företag ande.

Hur bidrar detta solcellstak till energiomställningen?

1.871 solpaneler kommer att installeras på Bruistens nya soltak i Winssen. Detta kommer att generera 778 804 kWh grön el per år. Det motsvarar den årliga förbrukningen för 223 hushåll. Dessutom minskar byggandet av detta soltakCO2-utsläppen med 467 ton per år.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

Utformning

Finansiering

Byggnation

I bruk

Projektet befinner sig för närvarande i designfasen.

Senast ändrad den 23 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt