Zonnedak
Zonnedak 2 min. leestijd

Zijn zonnepanelen op een dak wel (brand)veilig?

Kennisbank Zijn zonnepanelen op een dak wel (brand)veilig?

De vraag naar duurzame oplossingen neemt toe en steeds meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Echter, veiligheid is hierbij een belangrijk aspect en daarom is er recentelijk de inspectieregeling Scope 12 geïntroduceerd. Deze certificatieregeling beoordeelt de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties door gecertificeerde bedrijven. In dit artikel wordt uitgelegd waarom deze regeling zo belangrijk is en wat er precies wordt getoetst tijdens de inspectie. Ook wordt er uitgelegd wie deze inspecties mogen uitvoeren en wat dit betekent voor bedrijven die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen.


Zijn zonnepanelen op een dak wel (brand)veilig?

Wil je graag je bedrijfspand verduurzamen met zonnepanelen op je dak? Zeker doen! Naast dat zonnepanelen natuurlijk duurzaam zijn, leveren ze je een mooi financieel voordeel. Maar dit kan natuurlijk alleen wanneer alles veilig verloopt en je geen zorgen hebt over de voortgang van jouw bedrijfsproces. Daarom is onlangs de inspectieregeling Scope 12 geïmplementeerd. In dit artikel leggen we je uit wat Scope 12 precies is en waarom deze regeling zo belangrijk is.

Wat is Scope 12?

Scope 12 is een certificatieregeling voor zonnesystemen. De nieuwe norm is ontwikkeld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de branchevereniging Holland Solar en verschillende inspectiebedrijven. Vanuit deze initiatiefnemers is er namelijk behoefte aan een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties door gecertificeerde bedrijven. Dit houdt in dat PV-installaties moeten gaan voldoen aan strenge regels.

Waarom is Scope 12 inspectie belangrijk?

Niet veilige en onjuist geïnstalleerde zonnesystemen kunnen brand veroorzaken. Terugkijkend op de afgelopen jaren is het percentage van de zonnesystemen dat in brand is gevolgen heel erg laag. Het aantal incidenten op jaarbasis beloopt nog geen 1%. Maar toch is het heel belangrijk dat het risico op het ontstaan van brand verder wordt verlaagd. Een veilig zonnesysteem is voor jou en voor ons het aller belangrijkste. Je moet er niet aan denken dat alles waar jij aan gewerkt hebt in vlammen opgaat. Daarnaast zitten er naast brand, ook andere risico’s verbonden aan slecht geïnstalleerde zonnesystemen. Zo kunnen er bijvoorbeeld elektrostatisch of lekkages ontstaan waardoor opbrengsten teruglopen. Omdat de markt streeft naar zo veilig mogelijke installaties en zo min mogelijk incidenten, hebben betrokken organisaties de handen ineengeslagen om Scope 12 te creëren.

Waar gaat de Scope 12 inspectie op toetsen?

De initiatiefnemers hebben een document ontwikkeld (Technisch document 18), met daarin de specificaties waarop gecontroleerd wordt. Waaronder:

  • Het controleren van de tekeningen en documenten;
  • Het controleren of het elektrisch materieel in overeenstemming is met de installatie-eisen;
  • Het controleren van de optimale positie en hellingshoek van de PV panelen;
  • Het visueel controleren van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten
  • Stroomspanning metingen;
  • Thermografisch onderzoek (drone inspecties en data-analyse).

Een eerste inspectie vindt plaats na oplevering van het zonnestroomsysteem. Vervolgens vindt er ten minste elke 5 jaar een herinspectie plaats.

Wie mogen de inspectie uitvoeren?

Onafhankelijke inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat, dat is uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI), mogen deze inspectie uitvoeren. Daarnaast mogen inspectiebedrijven die een certificatieovereenkomst met CI hebben, ook een inspectie uitvoeren. Novar werkt enkel samen met partijen die dit certificaat hebben ontvangen.

Wat betekent dit voor onze zonnesystemen op dak?

Door ons zonnestroomsysteem op jouw dak Scope 12 te laten certificeren, weten we zeker dat deze aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet! Jij kunt op deze manier zorgeloos je dak laten renderen en wij zijn gegarandeerd van een optimaal werkend systeem. Deze zekerheid is niet alleen ons gezamenlijk belang, maar is ook een harde eis vanuit verzekeraars en financiers.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Subsidies & financiering Zonnedak 2 min. leestijd
In 2024 ook SDE subsidie voor projecten op zwakke daken

Vanaf 10 september 2024 gaat de nieuwe subsidieronde van de SDE++ van start, met een speciale focus op lichtere zonnepanelen…

Subsidies & financiering Zonnedak 2 min. leestijd
SDE++ 2024: Een nieuwe ronde vol kansen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken is bij duurzame energieprojecten! Vanaf 10 september 2024 opent de nieuwe subsidieronde voor de…

Zonnedak 2 min. leestijd
Verduurzamen: zo start je

We kunnen ons goed voorstellen dat de energietransitie als een grote stap voelt. Want waar doe je goed aan? En…

Zonnedak 2 min. leestijd
Nieuwe technologieën maken meer daken geschikt voor zonnepanelen

Je dak gebruiken voor het opwekken van duurzame energie: slim! Daarmee zet je onbenutte ruimte in voor verduurzaming en meer…

Naar kennisbank