Subsidies & financiering
Subsidies & financiering 3 min. leestijd

SDE++ 2024: Een nieuwe ronde vol kansen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken is bij duurzame energieprojecten! Vanaf 10 september 2024 opent de nieuwe subsidieronde voor de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie). Dit jaar ligt er een speciale focus op innovaties zoals lichtere zonnepanelen voor zwakke daken. Dit betekent dat daken die voorheen ongeschikt leken, nu volop kansen bieden om bij te dragen aan een groenere toekomst.


Hoe kan ik me voorbereiden op de aanvraag?

Ben je benieuwd hoe jij je kunt voorbereiden? Start met een goede inventarisatie van je beschikbare daken en de staat ervan. Dankzij nieuwe technologieën en montagetechnieken zijn nu meer daken geschikt dan ooit. Neem contact op met specialisten die kunnen beoordelen of jouw daken klaar zijn voor deze nieuwe generatie zonnepanelen.

Hoeveel budget is er beschikbaar in 2024?

Voor de openstellingsronde van 2024 is maar liefst € 11,5 miljard gereserveerd. Dit hogere budget stimuleert de energietransitie zonder de kosteneffectiviteit uit het oog te verliezen. Zorg dat je projectvoorstel scherp is, want er zal dit keer veel concurrentie zijn. De overheid garandeert een eerlijke verdeling en stimuleert projecten die zowel economisch als ecologisch waardevol zijn.

Hoe worden de subsidiebedragen bepaald?

De subsidiebedragen in de SDE++ zijn afhankelijk van de CO2-reductie die jouw project oplevert. In 2024 zijn er vijf fasen, beginnend bij € 75 per ton CO2 en oplopend tot € 400. Hoe eerder je jouw project indient binnen de ronde, hoe minder competitie er nog is. Zorg dus dat je er snel bij bent. 

Hoe zit het met de nieuwe ‘hekjes’ in 2024?

De zogenaamde ‘hekjes’ zijn budgetreserveringen binnen de SDE++ die zorgen dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit sneller aan bod komen. In 2024 zijn deze hekjes verhoogd naar € 1 miljard voor bepaalde technologieën, waaronder warmtetransitie en moleculen. Dit bevordert de ontwikkeling van verschillende energieketens en zorgt voor een meer gebalanceerde energietransitie.

Wat betekent dit voor mijn energierekening?

Door te investeren in zonne-energie via de SDE++ kun je aanzienlijk besparen op je energiekosten. De overheid subsidieert de onrendabele top, het verschil tussen de marktinkomsten en de kosten, waardoor jouw investering eerder rendabel wordt. Dit geeft je meer grip op je energierekening en draagt bij aan een duurzame toekomst.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de SDE++ van 2024 vergeleken met vorig jaar?

Een van de meest opvallende wijzigingen in de SDE++ van 2024 is de verhoogde aandacht voor technologieën die voorheen minder aantrekkelijk waren vanwege hogere kosten of technische complexiteit. Met de introductie van hogere hekjes wordt er specifiek budget gereserveerd voor projecten die essentieel zijn voor de lange termijn transitie, zoals geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en bepaalde vormen van warmtewinning. Dit jaar ligt er ook een sterke nadruk op het stimuleren van zonne-energie op zwakkere daken, wat een directe kans biedt voor gebouweigenaren die voorheen dachten dat zonnepanelen geen optie waren.

Hoe kan ik inschatten of mijn project in aanmerking komt voor SDE++ subsidie?

Om te beoordelen of je project in aanmerking komt, is het belangrijk om te kijken naar de CO2-reductie die het realiseert en of het past binnen een van de specifieke categorieën die de overheid ondersteunt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt hulpmiddelen en richtlijnen om een eerste inschatting te maken (zie ook deze brief van de overheid). Daarnaast is het raadzaam om een adviseur in duurzame energie te raadplegen die ervaring heeft met SDE++ aanvragen. De adviseurs van Novar helpen je hier graag bij.  Wij kunnen helpen bij het optimaliseren van je voorstel en helpen je navigeren door de documentatie en de gestelde eisen.

Kan ik de SDE++ subsidie combineren met andere subsidies of financieringen?

Ja, het is mogelijk om SDE++ subsidie te combineren met andere financiële steunmaatregelen, zolang deze andere subsidies niet overlappen met de kosten die al door de SDE++ worden gedekt. Dit betekent dat je project kan profiteren van extra regionale of Europese subsidies, die bijvoorbeeld gericht zijn op innovatie of regionale economische ontwikkeling. Het combineren van subsidies vereist zorgvuldige planning en administratie. Onze experts vertellen je hier graag alles over. 

Waarom dit het juiste moment is om te investeren in duurzame energie

Met de doelstellingen van de overheid om ten minste 55% CO2-reductie in 2030 te realiseren, is het nu de perfecte tijd om te investeren. De SDE++ biedt niet alleen financiële ondersteuning, maar ook een stimulans om deel uit te maken van de transitie naar een duurzamere samenleving. Elk project draagt bij aan deze doelstellingen en versterkt het imago van jouw bedrijf. Meer weten? Neem dan ook even contact met ons op.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Subsidies & financiering Zonnedak 3 min. leestijd
In 2024 ook SDE subsidie voor projecten op zwakke daken

Vanaf 10 september 2024 gaat de nieuwe subsidieronde van de SDE++ van start, met een speciale focus op lichtere zonnepanelen…

Zonnedak 3 min. leestijd
Verduurzamen: zo start je

We kunnen ons goed voorstellen dat de energietransitie als een grote stap voelt. Want waar doe je goed aan? En…

Zonnedak 3 min. leestijd
Nieuwe technologieën maken meer daken geschikt voor zonnepanelen

Je dak gebruiken voor het opwekken van duurzame energie: slim! Daarmee zet je onbenutte ruimte in voor verduurzaming en meer…

Zonnedak 3 min. leestijd
Kantoren met laag energielabel steeds minder waard

In dit artikel lees je meer over: Hoe meer energie een kantoorpand verbruikt, hoe lager de waarde. Uit onderzoek van…

Naar kennisbank