Nieuws
Blog 25/10/2023

De energietransitie over de grens 

Wat gebeurt er in het buitenland met de realisatie van de energietransitie? 

Het gebeurt niet elke dag: een podium krijgen bij Solarplaza Portugal. Daarom vertelt Gerke Schaap – Project Manager Storage, meer over deze interessante en leerzame ervaring. Hij zoomt in op de verschillen én gelijkenissen van de internationale zonnesector.  

“Deelname aan Solarplaza Portugal in Lissabon. Met tien minuten verteltijd over ons hybride zonnepark Bontepolder, met batterij. Dat is een erg interessante en leerzame ervaring geweest. Het is goed om de energietransitie – waar wij in Nederland hard aan werken, ook in internationale context te leren plaatsen. En het is voor Novar een mooie stap om internationaal aan zichtbaarheid te werken en nieuwe connecties op te doen.” 

Het is belangrijk om de energietransitie ook in internationale context te plaatsen.
Gerke Schaap | Project Manager Storage

Dezelfde uitdagingen 

“Er zijn belangrijke gelijkenissen tussen Nederland en Portugal als je kijkt naar de uitdagingen die het uitrollen van zonne-energie met zich meebrengen. Weerstand tegen initiatieven en netcongestie zijn twee factoren die wij maar al te goed kennen en die ook in Portugal spelen. Wat ontwikkelaars in beide landen gelukkig niet weerhoudt om keihard aan de energietransitie te blijven werken.” 

Verschillen 

“Portugal is minder ver met de uitrol van zon-PV. Netcongestie speelt daardoor op dit moment een minder grote rol dan in Nederland. En ook enerieopslag wordt hierdoor vaker in een bijzin genoemd, in plaats van als een urgente toevoeging gezien. Het lijkt erop dat dit aan het veranderen is: Portugal heeft haar ambities voor zon-PV verhoogt en verwacht de aankomende jaren een sterke groei te laten zien.” 

“Een ander belangrijk verschil met Nederland en één van de mogelijke redenen waarom zonne-energie minder groot is in Portugal, is het vergunningsproces. De scheiding die we in Nederland kennen van een bevoegd regionaal gezag – oftewel gemeenten, lijkt in Portugal minder afgebakend te zijn. Door een Nederlandse bril bekeken. In Nederland kennen gemeenten vergunningen toe voor zon-PV of storage projecten. Daarnaast hebben we hier de netbeheerders die non-discriminatoir verzoeken voor netaansluitingen behandelen.” 

“Portugal doet dit anders. Zij kent het overheidsorgaan “Directoraat-generaal Energie en Geologie” die op nationaal niveau vergunningsaanvragen in behandeling neemt. En aanvragen voor netaansluitingen moet goedkeuren of weigeren. Deze instantie heeft een grote achterstand in het behandelen van aanvragen. Er wordt zelfs gezegd dat er al jaren stelselmatig aanvragen voor aansluitingen voor grootschalig zon-PV worden geweigerd. Positieve noot: het blijkt wel dat je kans op een succesvolle aanvraag wordt vergroot, als de opslag van energie onderdeel is van je aanvraag.” 

Kansen

“Misschien dat de ervaring die Novar opdoet met integratie van zonneparken en batterijen, interessant kan zijn voor ontwikkelaars in Portugal. In ieder geval hebben concepten toegepast bij Bontepolder zoals “MLOEA” en het nieuwe type flex-contract met de netbeheerder al tot interessante gesprekken geleid met een aantal experts uit de Portugese markt. Verschillen of niet, uiteindelijk staan we allemaal voor delfde uitdaging: een duurzame energievoorziening.” 


Lees verder

Blog 12/06/2024

Feestelijke opening Bontepolder

Lees meer
Zonnepanelen-grond
Persbericht 01/05/2024

Novar versterkt zijn positie op de Europese markt met de aankoop van een omvangrijk zonne-energieproject in Duitsland

Lees meer
Blog 15/03/2024

Can-do-mentaliteit over de grens

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact