Nieuws
Blog 27/12/2023

Één wet die alles regelt

Één wet die alles regelt voor de omgeving? Dat is het idee van de nieuwe omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt regels. Met behulp van één digitaal loket. Om zo het starten van ruimtelijke projecten makkelijker te maken.

Waarom een nieuwe omgevingswet?

Om in Nederland prettig te wonen en werken, zijn er veel regels die bepalen hoe de inrichting van onze leefomgeving er wel of niet mag uitzien. Deze regels gaan bijvoorbeeld over natuur, milieu, verkeer en wonen. Op dit moment zijn er zoveel regels dat het moeilijk is om nieuwe projecten te starten. Zeker als je niet dagelijks bezig bent met omgevingswetten en vergunningen. De Omgevingswet moet daar verandering in brengen.

Op deze manier wil de overheid het makkelijker maken om initiatieven te starten. Bijvoorbeeld de aanleg van een stadspark. Of een initiatief van burgers om een duurzaam energiesysteem te bouwen.


Wetten gebundeld

Bron: Rijksoverheid, Omgevingswet

Wat betekent dit?

De wet heeft een aantal doelen. Zo moet er meer samenhang komen in de aanpak van de leefomgeving. Is er op deze manier meer mogelijk voor lokaal maatwerk. En de wet moet zorgen voor snellere en betere besluitvorming. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Die zorgt voor: minder regels, meer samenhang en meer overzicht tussen samenwerkende partijen. Zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Hier vind je op één plek: alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen, alle plannen voor gebieden en alle regels die horen bij een locatie of gebied.

Dit betekent dat: je maar één vergunning nodig hebt voor een plan. Ook als er meer overheden betrokken zijn. En dat er sneller besluiten worden genomen. Binnen acht weken na een aanvraag wordt er een vergunning toegekend of wordt je plan afgewezen. In plaats van de huidige 26 weken.

Zodat: er als burger of bedrijf meer mogelijkheden zijn om een plan uit te voeren. En zodat het makkelijker is om initiatief te nemen.

Participatie blijft belangrijk

Bij nieuwe plannen blijft het zo dat er participatie moet hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat betrokken partijen actief hebben kunnen meedenken in de plannen voor een project. Dit is verplicht voor iedereen die een project in de leefomgeving start: als bedrijf, burger en overheid.

Het participatietraject is onderdeel van een vergunningsaanvraag. In de Omgevingswet is vastgelegd waar zo’n traject aan moet voldoen. Het traject en de uitkomsten daarvan worden meegenomen in het uiteindelijke besluit over het wel of niet toekennen van een vergunning.

Wanneer is het geslaagd?

Deze nieuwe omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of de Omgevingswet in de praktijk werkt en of de gestelde doelen worden behaald. Deze evaluatie duurt vijf jaar.


Lees verder

Blog 15/03/2024

Can-do-mentaliteit over de grens

Lees meer
Samenwerking-coöperatie
Blog 14/12/2023

Samenwerken met Coöperatie Drechtse Energie

Lees meer
Blog 16/11/2023

Group Controller gezocht

Lees meer

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact