Slutet distributionssystem Avermieden

Hållbara initiativ möjliga tack vare nätlösning

Projekt GDS Avermieden - Eekerpolder

På Zonnepark Eekerpolder utvecklas GDS Avermieden sedan 2019. Ett slutet distributionssystem som säkerställer att hållbara initiativ i regionen kan fortsätta. Trots det fulla mellanspänningsnätet.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


Slutet distributionssystem Avermieden - Eekerpolder

I Eekerpolder har Novar, tillsammans med teknikkonsultföretaget Emmett Green, utvecklat GDS Avermieden sedan 2019.

Vad är ett slutet distributionssystem?

Ett slutet distributionssystem (GDS) är ett "proprietärt" nät. I det här fallet ett privat elnät i Eekerpolder-området. För att ha ett eget nät behöver du ett undantag från ACM (Authority Consumer & Market). Det finns ett antal krav för en GDS:

  • Rutnätet ligger inom ett geografiskt avgränsat område;
  • Högst 500 tillgångar/kunder är anslutna till elnätet;
  • Inga hushåll är anslutna till elnätet;

Varför ett slutet distributionssystem?

En GDS kan bidra till att minska överbelastningen i elnätet. Elnätet är överbelastat på vissa platser och vid vissa tidpunkter: mer energi levereras än vad som efterfrågas eller än vad nätet fysiskt kan transportera. Överbelastning uppstår i nätet. Med GDS Avermieden matar vi in el i det nationella högspänningsnätet hos Tennet. På så sätt avlastar vi Enexis regionala mellanspänningsnät.

På så sätt kan du distribuera energikällor effektivt inom ett visst område, till exempel: trängsel minskar och förnybar energi kan utvecklas ytterligare. Detta beror på att den helt enkelt kan användas inom GDS. Tack vare en GDS blir energisystemet mer tillförlitligt, energikostnaderna minskar och det är fortfarande möjligt att göra vårt energisystem mer hållbart.

Nya projekt för förnybar energi i regionen kan inte avlasta sin kraft på grund av Enexis kapacitetsbrist. Förfaranden för att stärka regionala nät för detta ändamål tar bara cirka fem till tio år. GDS säkerställer att dessa projekt kan anslutas. En bra teknisk lösning, alltså: "I Nederländerna kan vi inte vänta i åratal", säger Jelmer Pijlman, direktör för Novar. ,,Det finns stora ambitioner med utbyggnaden av förnybar energi. De kommer att bli kraftigt försenade om vi inte gör det."

Hur ett slutet distributionssystem fungerar

Ett GDS är - som namnet antyder - ett slutet nätverk. Fysiska kablar läggs: el från solparkerna Eekerpolder och Evenreiten transporteras via en 33 kV (kilovolt) kabel till transformatorstationen, där den matas in i en 220 kV kabel från den nationella nätoperatören TenneT via GDS Avermieden transformatorstation. Olika hållbara initiativ kan anslutas till detta. I det här fallet en solcellspark för att leverera förnybar energi. Möjligheterna att lägga till energilagring till GDS undersöks för närvarande.

I slutändan ansluts en GDS till Bennets högspänningsnät med en enda anslutning. En stor fördel med den här tekniska lösningen är att allt "bakom" anslutningen är privat och därför helt betalas av de anslutna producenterna av förnybar energi. Konsumenterna debiteras alltså ingenting, vilket skulle vara fallet med en anslutning till en vanlig nätoperatör. Via denna anslutning och vår GDS-transformatorstation matas den genererade energin in i Bennets högspänningsnät och distribueras därmed till resten av Nederländerna.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

Utformning

Finansiering

Byggnation

I bruk

Designen är klar och tillstånden har ordnats. Byggandet av GDS Avermieden kommer att påbörjas i mitten av maj 2024.

Lokala invånare

GDS Avermieden består av osynliga kablar under jord och GDS transformatorstation. För att anlägga GDS:en kommer ett antal riktade borrningar att utföras. Arbetet kommer i möjligaste mån att ske med tillfartsvägar över privata vägar för att minimera störningarna.

Närområdet kommer att få mer information om arbetet och eventuella störningar innan arbetet påbörjas. 

Plats
GDS:s transformatorstation ligger mitt i solcellsparken Eekerpolder. Elen från tillgångarna transporteras via en 33 kV (kilovolt) kabel till transformatorstationen, där den ansluts till en 220 kV kabel från den nationella nätoperatören TenneT. Denna 220 kV-kabel går från denna GDS-station på Eekerweg till Tennets högspänningsstation nära Meeden.

GDS Avermieden

Planeringsarbete
Från mitten av maj 2024 kommer byggandet av GDS att påbörjas. Vi räknar med att kunna leverera projektet i maj 2025.

Hur bidrar denna GDS till energiomställningen?

Novar och Emmett Green utvecklar gemensamt ett eget elnät och en egen transformatorstation för att undvika förseningar i anslutningen av nya system för förnybar energi på grund av kapacitetsproblem i Enexis regionnät.

Detta initiativ, som är utformat för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, ger en tekniskt och ekonomiskt effektiv lösning för att ansluta nya energisystem direkt till Tennets 220 kV-nät.

Senast ändrad den 7 maj 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt