Eekerpolder solcellspark

En solcellspark i två kommuner

Projekt Solcellspark i Eekerpolder

För förverkligandet av solcellsparken Eekerpolder har Novar att göra med två olika kommuner, en extra utmaning! Detta beror på att parken ligger delvis i kommunen Midden-Groningen och delvis i kommunen Oldambt.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


312.939solpaneler på marken
200MWp genereringskapacitet
29.300tillhandahållna hushåll

Eekerpolder solcellspark

Båda kommunerna ingår i Groningens regionala energistrategi (RES), som syftar till att generera minst 5,7 TWh förnybar energi till 2030.

Solcellsparkens placering

Zonnepark Eekerpolder ligger söder om motorväg A7 och öster om motorväg N33. Ungefär mellan Scheemda och Zuidbroek ligger Eekerpolder, vilket innebär att det delvis kommer att ligga i både kommunen Midden-Groningen och kommunen Oldambt. Delen i Midden-Groningen kommun är redan licensierad.

Den totala ytan för solcellsparken är ca 160 hektar. Av detta är 90 hektar beläget i Oldambt. Genom ett intensivt och fint samarbete med Coöperatie Eekerpolder är vi på god väg att förverkliga en vacker solcellspark med stöd.

Hur kan invånarna delta?

Inför utvecklingen av solcellsparken ingick Novar ett partnerskap med Coöperatie Eekerpolder. Tonvikten låg här på ett fruktbart samarbete där man tillsammans tog itu med processen för införlivande av landskap, skapandet av stöd och kontakt med olika intressenter. Mer information finns på Coöperatie Eekerpolders webbplats.

Vilket mervärde kommer solcellsparken att ge?

Förutom med kooperativet Eekerpolder har det också förts många diskussioner med landskapsarkitekter och lokala myndigheter. Tillsammans med dem har Novar beslutat att 25% till 30% av planområdet ska användas för att anlägga parken. Huvudvikten ligger här på att bredda vattendrag, ytterligare planteringar i solparkens utkanter och att skapa natur runt parken. Förutom rastplatser med picknickbänkar kommer även ett utsiktstorn att installeras, från vilket förbipasserande kan se ut över landskapet.

Anställda i Novar

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Solcellsparken Eekerpolder kommer att generera cirka 200 MWp, vilket ger grön energi till cirka 29.300 hushåll. Därmed bidrar parken i hög grad till det tidigare nämnda RES-målet.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Tillståndet för solcellsparken beviljades oåterkalleligt i början av juli 2023.

Senast ändrad den 15 mars 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt