Gesloten distributiesysteem Avermieden

Duurzame initiatieven mogelijk dankzij netoplossing

Projecten GDS Avermieden – Eekerpolder

Bij Zonnepark Eekerpolder wordt sinds 2019 het GDS Avermieden ontwikkelt. Een gesloten distributiesysteem dat ervoor zorgt dat duurzame initiatieven in de regio kunnen doorgaan. Ondanks het volle middenspanningsnet.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


Gesloten distributiesysteem Avermieden – Eekerpolder

In de Eekerpolder ontwikkelt Novar samen met technisch adviesbureau Emmett Green, sinds 2019 het GDS Avermieden.

Wat is een gesloten distributiesysteem?

Een Gesloten Distributiesysteem (GDS) is een ‘eigen’ netwerk. In dit geval een privaat elektriciteitsnetwerk in het gebied van de Eekerpolder. Voor een eigen netwerk, heb je een ontheffing nodig van de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Er zijn een aantal eisen aan een GDS:

  • Het net ligt binnen een geografisch afgebakend gebied;
  • Er zijn niet meer dan 500 assets/afnemers op het net aangesloten;
  • Er zijn geen huishoudens op het net aangesloten;

Waarom een gesloten distributiesysteem?

Een GDS kan helpen om netcongestie te verminderen. Het elektriciteitsnet is op sommige plekken en tijdstippen overvol: er wordt meer energie geleverd dan gevraagd of dan het net fysiek kan transporteren. Er ontstaat file op het net. Met het GDS Avermieden voeden we elektriciteit in op het landelijke hoogspanningsnet van Tennet. Zo ontlasten we het regionale middenspanningsnet van Enexis.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld energiebronnen efficiënt verdelen binnen een bepaald gebied: congestie wordt zo verminderd én duurzame energie kan verder worden ontwikkeld. Die kan namelijk binnen het GDS gewoon gebruikt worden. Dankzij een GDS wordt het energiesysteem betrouwbaarder, worden energiekosten lager én blijft het mogelijk om ons energiesysteem verder te verduurzamen.

Nieuwe duurzame energieprojecten in de regio kunnen hun stroom niet kwijt door capaciteitsgebrek van Enexis. Procedures om regionale netwerken hiervoor te versterken, duren maar zo vijf tot tien jaar. Het GDS zorgt ervoor dat deze projecten wel een aansluiting kunnen krijgen. Een mooie technische oplossing dus: ,,We kunnen in Nederland geen jaren wachten”, zegt directeur Jelmer Pijlman van Novar. ,,Er zijn grote ambities met de uitrol van duurzame energie. Die worden anders ernstig vertraagd.”

Hoe werkt een gesloten distributiesysteem

Een GDS is – zoals de naam al zegt – een gesloten netwerk. Er worden fysieke kabels aangelegd: de elektriciteit van de zonneparken Eekerpolder en Evenreiten wordt via een 33kV (kilovolt)-kabel naar het transformatorstation getransporteerd en daar op een 220 kV-kabel van landelijk netbeheerder TenneT gezet via het GDS Avermieden transformatorstation. Hier kunnen verschillende duurzame initiatieven op aansluiten. In dit geval een zonnepark voor het leveren van duurzame energie. De mogelijkheden om energieopslag toe te voegen aan het GDS worden verkend.

Uiteindelijk sluit een GDS met één aansluiting aan op het hoogspanningsnet van Tennet. Een groot voordeel van deze technische oplossing, is dat alles ‘achter’ deze aansluiting in privaat beheer is en daarom volledig wordt betaald door de aangesloten duurzame opwekkers. Er wordt dus niks doorberekend naar consumenten, wat bij een aansluiting bij een reguliere netbeheerder wel zo zou zijn. De opgewekte energie wordt via deze aansluiting en ons GDS transformatorstation, ingevoed op het hoogspanningsnet van Tennet en zo verdeeld over de rest van Nederland.

Ons proces

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Financiering

Bouw

In gebruik

Het ontwerp is gereed en de vergunningen zijn geregeld. De aanleg van het GDS Avermieden start medio mei 2024.

De bouw

Het GDS Avermieden bestaat uit onzichtbare kabels onder de grond en het GDS transformatorstation. Om het GDS aan te kunnen leggen zullen er een aantal gestuurde boringen worden gedaan. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk plaatsvinden met aanrijdroutes over privé-wegen zodat er zo min mogelijk hinder ontstaat.

De directe omgeving ontvangt voor de start van de werkzaamheden meer informatie over de werkzaamheden en de mogelijke hinder. 

Locatie
Het GDS-station (transformatorstation) ligt midden in het zonnepark Eekerpolder. De elektriciteit van de assets wordt via een 33kV (kilovolt)-kabel naar het transformatorstation getransporteerd en daar op een 220 kV-kabel van landelijk netbeheerder TenneT gezet. Deze 220 kV kabel loopt van dit GDS station aan de Eekerweg naar het hoogspanningsstation van Tennet nabij Meeden.

GDS Avermieden

Planning werkzaamheden
Vanaf medio mei 2024 zal er gestart worden met de aanleg van het GDS. Het project verwachten we in mei 2025 op te leveren.

Hieronder een overzicht van de globale werkzaamheden en werkzaamheden die mogelijk hinder veroorzaken.  

Werkzaamheden  Werktijden   Mogelijke hinder   
Bouw GDS Station  
medio mei 2024 tot mei 2025  
Doordeweekse dagen tussen 6.45 uur en 16.30 uur    Circa 30 – 40 (retour) zwaar transporten via de aangewezen transportroute. Daarnaast regelmatig lichte transporten.   
Aanbrengen heipalen voor GDS Station 19 juni tot 28 juni Doordeweekse dagen tussen 6.45 uur en 16.30 uur Trillingen en geluid  
Aanbrengen kabeltracé medio juni tot november 2024   Doordeweekse dagen tussen 6.45 uur en 16.30 uur    Toenemend bouwverkeer via route kabeltracé. Geluid van bouwmachines.   

Transportroute

Op de afbeelding hieronder ziet u de transportroute (aangegeven met een gele lijn), die de aannemer zal gebruiken voor het aanleveren van materialen voor de bouw van het GDS-station. Deze transportroute zal ook gebruikt worden voor de bouw van het zonnepark Eekerpolder. 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de omgeving hebben we extra maatregelen getroffen om de veiligheid en het comfort van de buurtbewoners te waarborgen: 

  • Snelheidsbeperkingen: Extra borden met snelheidsbeperkingen zijn geplaatst aan de Duurkenakker om de verkeersveiligheid te verhogen. 
  • Extra borden met de tekst: Let op! Spelende kinderen 
  • Instructies voor Vrachtwagenchauffeurs: Vrachtwagenchauffeurs krijgen extra instructies met betrekking tot de bouwroute, de snelheidsbeperkingen en de aanwezigheid van kinderen die gebruik maken van de route. 

Voor de bouw van Avermieden en het zonnepark mogen wij geen gebruik maken van de tijdelijke toe- en afrit bij de N33. De tijdelijke toe- en afrit bij de N33 is specifiek bedoeld voor het bouwen van het windmolenpark N33 en het transport van windmolens en transformatoren. Door de intensieve aard van de door ons voorgestelde werkzaamheden, zou het gebruik ervan de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen. Daarom mogen wij deze toe- en afrit niet gebruiken voor onze projecten. 

Hoe draagt dit GDS bij aan de energietransitie?

Novar en Emmett Green ontwikkelen samen een eigen netwerk en transformatorstation om de vertraging in de aansluiting van nieuwe duurzame energiesystemen door capaciteitsproblemen van het regionale netwerk van Enexis te voorkomen.

Dit initiatief, bedoeld om de uitrol van duurzame energie te versnellen, biedt een technische en financieel efficiënte oplossing om nieuwe energiesystemen rechtstreeks aan te sluiten op het 220 kV net van Tennet.

Laatst bewerkt op 18 juni 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact