Projektets undertext

Solenergi över jordbruket

Projekt Solcellspark Zeelandsedijk- Maashorst

Novar utvecklar en solpark i kombination med jordbruk nära Zeelandsedijk. Den 8 februari 2024 lämnade vi in ett anbud på detta i den kommunala upphandlingen. Vi utvecklar en solpark som också har ett mervärde för det omgivande området. Det är därför vi vill involvera så många invånare och intressenter som möjligt och dela fördelarna.

Vill du veta mer om detta projekt?

För mer information, skicka e-post till michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl


23.440Solpaneler på marken
15,7 MWpHögsta årliga effekt
6.235tillhandahållna hushåll

Var ligger solcellsparken?

Planområdet Zeelandsedijk ligger i Volkel på den sydöstra sidan av Uden i kommunen Maashorst. Bredvid planområdet ligger Volkel Air Base och Zie-Zoo djurpark. På andra sidan vägen (Zeelandsedijk) ligger industriområdet Hoogveld.

Novar valde denna plats baserat på policydokumentet från juni 2021 om storskalig sol- och vindenergiproduktion i Maashorst. Projektområdet är 19,8 hektar, varav vi kommer att använda cirka 6 hektar för solpanelerna. 10 hektar kommer att förbli tillgängliga för jordbruk mellan panelerna. De återstående hektaren kommer att användas för landskapsarkitektur.

Hur ser solcellsparken ut?

Vi vill utveckla solcellsparken så att den passar in i omgivningen. På grund av förekomsten av bördig jordbruksmark är planeringsområdet mycket lämpligt för dubbel användning. Genom AgriPV genererar solcellsparken solenergi och jordbrukaren odlar grödor under och mellan panelerna. På så sätt bibehåller vi jordbruksanvändningen av marken, samtidigt som vi integrerar elproduktionsfunktionen.

Batteri

En del av projektplanen är installationen av ett energilagringssystem (batteri) i solparken. I denna solpark kommer vi att realisera ett 10MW/40MWh-batteri. När elnätet är överbelastat kommer batteriet att användas för att tillföra eller ta ut lagrad el, vilket förhindrar överbelastning av nätet.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

För närvarande befinner vi oss fortfarande i ett tidigt skede av processen. Vi har haft inledande diskussioner med det omgivande området och lokala intressegrupper, och en walk-in-kväll har anordnats. Den input som samlats in har i möjligaste mån införlivats i projektförslaget. Den 8 februari 2024 lämnade vi in detta projektförslag för den kommunala upphandlingen. I början av maj 2024 kommer kommunen att meddela oss vilka projekt som kan gå vidare för att få tillåtelse att fortsätta med utvecklingen mot tillståndsansökan.

Planering uppföljning deltagande process

Om beslutet blir till vår fördel innebär det ännu inte att vi får bygga solcellsfältet. Det kommer först att genomföras en samrådsprocess med omgivningen, studier måste fortfarande genomföras och tekniska beräkningar och ritningar måste fortfarande göras. Kommunen kommer dock att besluta om att bevilja tillståndet först när det har lämnats in.

Finansiellt deltagande

När vi i maj får besked om att vi kan gå vidare med tillståndsansökan kommer vi att ta upp den fortsatta utvecklingen med det lokala energikooperativet Uleco. De kommer att bli lokala ägare till 50 % av solcellsparken. Det innebär att invånarna i Maashorst kommun kommer att kunna investera och dra nytta av intäkterna från solparken genom Uleco.

Har du en fråga eller vill du veta mer om detta projekt?

Du kanske kan hitta svaret direkt med hjälp av de vanliga frågorna om denna solcellspark. FAQ solcellspark Zeelandsedijk - Feb 2024.pdf

För övriga frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss på michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Energiuppgiften för Maashorst kommun är 0,15 TWh år 2030. Kommunen kommer att uppfylla denna uppgift med hållbar energi. När solpaneler har installerats på alla lämpliga byggnader i Maashorst (40% av uppgiften) och 25% energibesparingar har uppnåtts, måste hållbar energi också genereras på land för att uppfylla målen. Detta återstående energibehov kan tillgodoses genom att använda 55 hektar mark för solpaneler.

Med en yta på cirka 20 hektar och en förväntad produktion på cirka 17 200 MWh/år kan solcellsparken Zeelandsedijk ge ett värdefullt bidrag till energiomställningen.

Senast ändrad den 21 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt