Projektets undertext

Med solenergi, från jordbruk till natur

Projekt Solcellspark Houtvennen - Maashorst

Novar utvecklar en solpark i kombination med naturutveckling nära Houtvennen. Den 8 februari 2024 lämnade vi anbud på detta i den kommunala upphandlingen. Vi utvecklar en solpark som också har ett mervärde för det omgivande området. Vi vill därför involvera så många invånare och intressenter som möjligt och låta dem dra nytta av det.

Vill du veta mer om detta projekt?

För mer information, skicka e-post till michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl


18.256Solpaneler på marken
12,1 MWpHögsta årliga effekt
3.868Tillhandahållna hushåll

Var ligger solcellsparken?

Planområdet Houtvennen ligger i Houtvennen norr om Volkel flygbas och söder om Trentsebos, i kommunen Maashorst.

Novar valde denna plats baserat på policydokumentet från juni 2021 om storskalig sol- och vindenergiproduktion i Maashorst. Projektområdet är 8,2 hektar, varav vi kommer att använda cirka 3,9 hektar för solpanelerna. De återstående hektaren kommer att användas för landskapsarkitektur.

Hur ser solcellsparken ut?

Vi vill utveckla solcellsparken så att den passar in i sin omgivning. I området runt planområdet spelar naturen en viktig roll. Till exempel har flera naturreservat utsetts runt planområdet och planområdet gränsar till tre befintliga naturreservat.

På grund av sitt läge är den här platsen mycket väl lämpad som ett övergångsområde, där vi utvecklar varaktig natur inom planområdet. Samtidigt som vi genererar hållbar energi i 30 år skapar vi ett bestående värde för den lokala ekologin och den biologiska mångfalden under och efter solparkens driftsfas. Detta är också en uttrycklig önskan från det omgivande området och naturalliansen.

Batteri

En del av projektplanen är installationen av ett energilagringssystem (batteri) i solparken. I denna solpark kommer vi att bygga ett 10MW/40MWh-batteri. Vid tillfällen då elnätet är överbelastat kommer batteriet att användas för att leverera eller ta ut lagrad el och på så sätt förhindra överbelastning av elnätet.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

För närvarande befinner vi oss fortfarande i ett tidigt skede av processen. Vi har haft inledande diskussioner med det omgivande området och lokala intressegrupper, och en walk-in-kväll har anordnats. Den input som samlats in har i möjligaste mån införlivats i projektförslaget. Den 8 februari 2024 lämnade vi in detta projektförslag för den kommunala upphandlingen. I början av maj 2024 kommer kommunen att meddela oss vilket projekt som kan gå vidare för att vi ska kunna fortsätta med utvecklingen mot tillståndsansökan.

Planering uppföljning deltagande process

Detta innebär ännu inte att vi kan börja bygga solcellsfältet. Först måste en samrådsprocess med omgivningen genomföras, studier måste utföras och tekniska beräkningar och ritningar måste tas fram. Först när tillståndet har lämnats in kommer kommunen att besluta om att bevilja tillståndet.

Finansiellt deltagande

När vi i maj får besked om att vi kan gå vidare med tillståndsansökan kommer vi att ta upp den fortsatta utvecklingen med det lokala energikooperativet Uleco. De kommer att bli lokala ägare till 50 % av solcellsparken. Det innebär att invånarna i Maashorst kommun kommer att kunna investera och dra nytta av intäkterna från solparken genom Uleco.

Har du en fråga eller vill du veta mer om detta projekt?

Kanske kan du omedelbart hitta svaret på de vanliga frågorna om denna solpark: FAQ Solpark Houtvennen Maashorst

För övriga frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss på michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl

Ekologi på solcellsparken

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Maashorst kommuns energibehov är 0,15 TWh år 2030. Kommunen kommer att uppfylla denna uppgift med förnybar energi. När solpaneler har installerats på alla lämpliga byggnader i Maashorst (40% av uppgiften) och 25% energibesparingar har uppnåtts, måste hållbar energi också genereras på marken för att uppfylla målen. Detta återstående energibehov kan tillgodoses genom att använda 55 hektar mark för solpaneler.

Med en yta på cirka 8,2 hektar och en förväntad produktion på cirka 10 600 MWh/år kan solcellsparken Houtvennen ge ett värdefullt bidrag till energiomställningen

Senast ändrad den 15 februari 2024

Se även

På marken Lagring
På marken Lagring
På marken

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt