Zonnepark bontepolder – Terneuzen

De ideale oplossing: een zonnepark met batterij

Projecten Zonnepark Bontepolder – Terneuzen

Novar heeft in december 2021 de realisatie van zonnepark Bontepolder afgerond. Het zonnepark is op een voormalige vuilstort in Terneuzen gebouwd.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


31.962Zonnepanelen op de grond
17,21MWp opwekcapaciteit
5.277Huishoudens voorzien

Over zonnepark Bontepolder

Het betreft hier een tweetal percelen die samen de voormalige vuilstort Bontepolder vormen. De totale oppervlakte van het zonnepark beslaat om en nabij de 11,8 hectare. Gezien het feit dat de percelen in het verleden gebruikt zijn als vuilstort, lenen deze zich perfect voor de ontwikkeling van een zonnepark. Met het opwekken van zonne-energie wordt er een duurzaam karakter gegeven aan de voormalige vuilstort locatie. Door middel van 31.962 panelen wordt er duurzame energie opgewekt om ruim 5.200 huishoudens te kunnen voorzien van groene stroom.

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het park verleend en is er subsidie toegezegd vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eind 2020 hebben we de financiering voor het park ontvangen en zijn we daarna begonnen met de bouw. Op 16 december 2022 is de aansluiting voor het park gerealiseerd. Op dit moment zijn we bezig met de afronding van de landschappelijke inpassing van het project.

Landschappelijke inpassing

Samen met een landschapsarchitect en in overleg met omwonenden, is er een landschappelijke inpassing opgesteld. Deze voorziet tevens in de randvoorwaarden die door gemeente, waterschap en andere stakeholders zijn gesteld. Gezien de wens om het park aan het zicht te onttrekken, is er gekozen voor hoge groenstroken rondom het zonnepark. De landschappelijke inpassing van het park vindt in twee fases plaats. Vanaf begin maart tot eind april 2023 zaaien we de grassen op het park. Ook plaatsen we dan de ecologische punten uit de vergunning, zoals stenen stapels en kasten. Vanaf oktober 2023 planten we de hagen en groenstroken rondom het park.

Batterij

Eind 2022 is er bij dit zonnepark ook een batterij gerealiseerd, dit wordt ook wel een energieopslagsysteem (EOS) genoemd. Daarvoor is op 13 september 2022 een vergunning verleend. Op 11 januari 2023 werd de batterij officieel onder beheer van Novar geplaatst. Dit is de eerste Nederlandse batterij die op zo’n grote schaal bij een zonnepark gebruikt wordt op dezelfde netaansluiting. De batterij heeft een vermogen van 5 megawatt en een opslagcapaciteit van 5 megawattuur en is ontwikkeld door Alfen.

Voormalige vuilstort

Bontepolder is een voormalige vuilstort: iets compleets anders dan een groen energiesysteem zoals een zonnepark. Door op deze anders onbruikbare grond een zonnepark te realiseren in combinatie met een batterij, komt zowel gemeente Terneuzen als provincie Zeeland een stuk dichter bij hun klimaatdoelstellingen.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Op 16 december 2022 is de aansluiting voor het park gerealiseerd. Op dit moment zijn we bezig met de afronding van de landschappelijke inpassing van het project.

Laatst bewerkt op 14 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact