Zonnepark Eekerpolder

Een zonnepark in twee gemeentes

Projecten Zonnepark Eekerpolder

Voor de realisatie van zonnepark Eekerpolder heeft Novar te maken met twee verschillende gemeentes, een extra uitdaging! Het park ligt namelijk deels in de gemeente Midden-Groningen en deels in de gemeente Oldambt.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


312.939zonnepanelen op de grond
200MWp opwekcapaciteit
29.300huishoudens voorzien

Zonnepark Eekerpolder

Beide gemeentes zijn onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) Groningen die als doelstelling heeft om tenminste 5,7 TWh duurzame energie op te wekken voor 2030.

De locatie van het zonnepark

Zonnepark Eekerpolder ligt ten zuiden van de A7 en ten oosten van de N33. Ongeveer tussen Scheemda en Zuidbroek in ligt de Eekerpolder, waarmee het deels in zowel de gemeente Midden-Groningen als de gemeente Oldambt komt te liggen. Het gedeelte in gemeente Midden-Groningen is reeds vergund.

De totale oppervlakte van het zonnepark is circa 160 hectare. Hiervan ligt 90 hectare in Oldambt. Door een intensieve en mooie samenwerking met Coöperatie Eekerpolder zijn wij goed op weg naar het realiseren van een mooi, gedragen zonnepark.

Hoe kunnen bewoners participeren?

In aanloop naar de ontwikkeling van het zonnepark is Novar een samenwerking aangegaan met Coöperatie Eekerpolder. Hierbij lag de nadruk op een vruchtvolle samenwerking waarbij het landschappelijke inpassing proces, de creatie van draagvlak en het contact met diverse stakeholders samen is opgepakt. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Coöperatie Eekerpolder.

Welke meerwaarde heeft het zonnepark?

Naast de Coöperatie Eekerpolder, zijn er ook vele gesprekken geweest met de landschapsarchitecten en lokale overheidsinstanties. Samen met hen heeft Novar besloten dat er 25% tot 30% van het plangebied wordt gebruikt voor de landschappelijke inpassing van het park. Hierbij wordt vooral nadruk geleegd op verbreding van watergangen, de extra beplanting van de randen van het zonnepark, en het creëren van natuur rondom het park. Naast stopplaatsen met picknickbankjes, wordt er ook een uitkijktoren geplaatst vanaf waar passanten over het landschap heen kunnen kijken.

Novar-medewerkers

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Zonnepark Eekerpolder levert circa 200 MWp op en zal daarmee ongeveer 29.300 huishoudens van groene energie voorzien. Daarmee levert het park een geweldige bijdrage aan de eerder genoemde RES-doelstelling.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Begin juli 2023 is de vergunning voor het zonnepark onherroepelijk toegekend.

Laatst bewerkt op 15 maart 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact