Solcellspark Heemserpoort - hardenberg

En solcellspark med fördelar för alla

Projekt Solcellsparken Heemserpoort - Hardenberg

Novar har driftsatt solcellsparken Heemserpoort i Hardenberg sommaren 2023. Parken är över 11,5 hektar och har cirka 28.000 paneler.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


28.000Solpaneler
15,3MWp genererad kapacitet per år
4.200Tillhandahållna hushåll

Solcellsparken Heemserpoort - Hardenberg

 
Hardenberg ingår i den regionala energistrategin (RES) West-Overijssel. För denna RES-region har en flerårsplan utarbetats där kommunen Hardenberg har satt upp följande mål: att generera minst 30 % av all energi som används på ett hållbart sätt fram till 2030. Genom förverkligandet av solcellsparken Hardenberg - Heemserpoort hoppas man kunna bidra till detta på ett bra sätt.

Solcellsparkens placering

Zonnepark Heemserpoort ligger nära Asia Seeker Centre (AZC) i Hardenberg. Den ligger längs N343 som går mellan Hardenberg och Heemserveen.

Licens

Det krävs tillstånd för att bygga en solcellspark. Detta är ett utökat Wabo-förfarande. Tillståndet för solcellsparken Heemserpoort beviljades nyligen, vilket innebar att byggandet kunde påbörjas i slutet av februari 2023! Byggprocessen avslutades omkring juni 2023, varefter solcellsparken kunde tas i drift.

Hur kan invånarna delta?

Nyligen lanserades en kampanj där Novar går in med medel för att erbjuda närboende ett incitament att installera solpaneler på sina tak. Bor du i något av postnummerområdena 7796, 7797, 7798 eller 7773? Fyll då i formuläret på kampanjsidan och ansök om att få ta del av det tillgängliga beloppet.

Precis som vid utvecklingen av en solcellspark tar Novar stor hänsyn till den närliggande miljön och de ekologiska värdena. Detta gör Novar bland annat genom att involvera ekologer och landskapsarkitekter i processen. Även närområdet involveras i stor utsträckning i utvecklingen och det finns utrymme för synpunkter från närboende.

Visualisering Heemserpoort

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Solcellsparken Heemserpoort är 11,5 hektar stor och har mer än 28 000 solpaneler.

När parken på 15,3 MWp är i drift kommer den att förse 4.200 hushåll med förnybar energi varje år.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Solcellsparken är planerad att tas i drift i juni 2023.

Senast ändrad den 19 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt