Project subtitel

Met zonne-energie, van landbouw naar natuur

Projecten Zonnepark Houtvennen – Maashorst

Novar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in combinatie met natuurontwikkeling nabij de Houtvennen. Op 8 februari 2024 hebben we hiervoor een inschrijving gedaan op de gemeentelijke tender. We ontwikkelen een zonnepark dat ook meerwaarde heeft voor de omgeving. Daarom willen we zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden betrekken en mee laten profiteren.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie naar michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl


18.256Zonnepanelen op de grond
12,1 MWpPiekvermogen per jaar
3.868Huishoudens voorzien

Wat is de locatie van het zonnepark?

Het plangebied Houtvennen bevindt zich in de Houtvennen ten noorden van vliegbasis Volkel en ten zuiden van het Trentsebos, in de gemeente Maashorst.

Novar heeft deze locatie gekozen op basis van de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie in Maashorst van juni 2021. De projectlocatie is 8,2 hectare, waarvan we ongeveer 3,9 hectare gebruiken voor de zonnepanelen. De overige hectare worden gebruikt voor landschappelijke inpassing.

Hoe ziet het zonnepark eruit?

We willen het zonnepark zo ontwikkelen dat het past bij de omgeving. In het gebied rondom het plangebied speelt natuur een belangrijke rol. Zo zijn rondom het plangebied verschillende natuurgebieden aangewezen en grenst het plangebied aan drie bestaande natuurgebieden.

Door de ligging is deze locatie heel goed geschikt als transitiegebied, waarbij we binnen het plangebied blijvende natuur ontwikkelen. Terwijl we 30 jaar duurzame energie opwekken, creëren we tijdens en na de exploitatiefase van het zonnepark blijvende waarde voor de lokale ecologie en biodiversiteit. Dit is ook een nadrukkelijke wens vanuit de omgeving en de natuuralliantie.

Batterij

Onderdeel van het projectplan is het plaatsen van een energieopslagsysteem (batterij) bij het zonnepark. Bij dit zonnepark realiseren we een batterij van 10MW/40MWh. Op momenten dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt wordt de batterij ingezet om opgeslagen elektriciteit te leveren of af te nemen, waardoor congestie op het net kan worden voorkomen.

Ons proces

Waar zijn we nu?

Momenteel zitten we nog in het begin van het proces. We hebben de eerste gesprekken gevoerd met de omgeving en lokale belangenverenigingen en er is een inloopavond georganiseerd. De opgehaalde input is waar mogelijk verwerkt in het projectvoorstel. Op 8 februari 2024 hebben we dit projectvoorstel ingediend voor de gemeentelijke tender. Begin mei 2024 laat de gemeente weten welke project doorgang kunnen vinden om verder te mogen gaan met de ontwikkeling richting de vergunningsaanvraag.

Planning vervolg participatieproces

Dit betekent nog niet dat we het zonneveld mogen gaan bouwen. Er volgt eerst nog een participatieproces met de omgeving, er moeten nog onderzoeken uitgevoerd worden, en er moeten nog technische berekeningen en tekeningen gemaakt worden. Pas als de vergunning is ingediend, beslist de gemeente over het verlenen van de vergunning.

Financiële participatie

Wanneer we in mei te horen krijgen dat we door mogen gaan met de vergunningsaanvraag zullen we de verdere ontwikkeling oppakken met de lokale energiecoöperatie Uleco. Zij zullen voor 50% lokaal eigenaar worden van het zonnepark. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Maashorst via Uleco kunnen investeren en profiteren van de opbrengsten van het zonnepark.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over dit project?

Misschien kunt u meteen het antwoord vinden bij de veel gestelde vragen over dit zonnepark: FAQ Zonnepark Houtvennen Maashorst

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl

Ecologie op het zonnepark

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

De energieopgave van de gemeente Maashorst is 0,15 TWh in 2030. Deze opgave gaat de gemeente invullen met duurzame energie. Wanneer zonnepanelen op alle geschikte gebouwen in Maashorst liggen (40% van de opgave) en 25% energiebesparing is behaald, moet ook op de gronden duurzame energie worden opgewekt om de doelstellingen te halen. Deze resterende energievraag kan worden ingevuld door 55 hectare grond te gebruiken voor zonnepanelen.

Met een oppervlakte van circa 8.2 hectare en een verwachte opwek van ongeveer 10.600 MWh/jaar kan zonnepark Houtvennen een waardevolle bijdrage leveren aan de energietransitie

Laatst bewerkt op 15 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond Opslag
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact