Projektets undertext

Förnybar energiproduktion över vattenlagring

Projekt Solcellspark Otterpeel - Maashorst

Novar utvecklar en solpark i kombination med vattenlagring i Odiliapeel. Den 8 februari 2024 lämnade vi anbud på detta i den kommunala upphandlingen. Vi utvecklar en solpark som även har ett mervärde för närområdet. Därför vill vi involvera och gynna så många boende och intressenter som möjligt.

Vill du veta mer om detta projekt?

För mer information, skicka e-post till michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl


46.778Solpaneler på marken
33,5 MWpHögsta årliga effekt
10.671Tillhandahållna hushåll

Var ligger solcellsparken?

Planområdet Otterpeel ligger i Odiliapeel i Uden. Odiliapeel är ett skogsområde i kommunen Maashorst, som ligger i jordbrukslandskapet i norra Brabant.

Novar valde denna plats baserat på policydokumentet från juni 2021 om storskalig sol- och vindenergiproduktion i Maashorst. Projektområdet är 19,8 hektar stort, varav vi kommer att använda cirka 11,9 hektar för solpanelerna. De återstående hektaren kommer att användas för landskapsarkitektur.

Hur ser solcellsparken ut?

Vi vill utveckla solcellsparken så att den passar in i sin omgivning. I området runt planområdet spelar naturen en viktig roll. Platsen ansluter till de befintliga naturreservaten Odiliapeelsebossen och Trentsebossen. Med landskapsintegreringen och de valda ekologiska åtgärderna stärker planområdet den lokala biologiska mångfalden.

Dessutom påpekar vattenmyndigheten att den känsliga naturen i området har svårt att hålla kvar vattnet. Vi utformar därför området för vattenlagring, så att regnvatten kan hållas kvar längre. På så sätt skapar vi mervärde för naturen runt planområdet.

Batteri

En del av projektplanen är installationen av ett energilagringssystem (batteri) i solparken. I denna solpark kommer vi att realisera ett 10MW/40MWh-batteri. När elnätet är överbelastat kommer batteriet att användas för att tillföra eller ta ut lagrad el, vilket förhindrar överbelastning av nätet.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

För närvarande befinner vi oss fortfarande i ett tidigt skede av processen. Vi har haft inledande diskussioner med det omgivande området och lokala intressegrupper, och en walk-in-kväll har anordnats. Den input som samlats in har i möjligaste mån införlivats i projektförslaget. Den 8 februari 2024 lämnade vi in detta projektförslag för den kommunala upphandlingen. I början av maj 2024 kommer kommunen att meddela oss vilka projekt som kan gå vidare för att få tillåtelse att fortsätta med utvecklingen mot tillståndsansökan.

Planering uppföljning deltagande process

Om beslutet blir till vår fördel innebär det ännu inte att vi får bygga solcellsfältet. Det kommer först att genomföras en samrådsprocess med omgivningen, studier måste fortfarande genomföras och tekniska beräkningar och ritningar måste fortfarande göras. Kommunen kommer dock att besluta om att bevilja tillståndet först när det har lämnats in.

Finansiellt deltagande

När vi i maj får besked om att vi kan gå vidare med tillståndsansökan kommer vi att ta upp den fortsatta utvecklingen med det lokala energikooperativet Uleco. De kommer att bli lokala ägare till 50 % av solcellsparken. Det innebär att invånarna i Maashorst kommun kommer att kunna investera och dra nytta av intäkterna från solparken genom Uleco.

Har du en fråga eller vill du veta mer om detta projekt?

Kanske hittar du svaret direkt i de vanliga frågorna om denna solcellspark: FAQ solcellspark Otterpeel Feb 2024

För övriga frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss på michiel.terbeek@novar.nl eller liza.koch@novar.nl

Tjänster07

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Energiuppgiften för Maashorst kommun är 0,15 TWh år 2030. Kommunen kommer att uppfylla denna uppgift med hållbar energi. När solpaneler har installerats på alla lämpliga byggnader i Maashorst (40% av uppgiften) och 25% energibesparingar har uppnåtts, måste hållbar energi också genereras på land för att uppfylla målen. Detta återstående energibehov kan tillgodoses genom att använda 55 hektar mark för solpaneler.

Med en yta på cirka 19,8 hektar och en förväntad produktion på cirka 29 400 MWh/år kan Otterpeel-solparken ge ett värdefullt bidrag till energiomställningen.

Senast ändrad den 15 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt