Project subtitel

Zonne-energie boven landbouw

Projecten Zonnepark Zeelandsedijk- Maashorst

Novar is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in combinatie met landbouw nabij de Zeelandsedijk. 8 februari 2024 hebben we hiervoor een inschrijving gedaan op de gemeentelijke tender. We ontwikkelen een zonnepark dat ook meerwaarde heeft voor de omgeving. Daarom willen we zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden betrekken en mee laten profiteren.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie naar michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl


23.440Zonnepanelen op de grond
15.7 MWpPiekvermogen per jaar
6.235huishoudens voorzien

Wat is de locatie van het zonnepark?

Het plangebied Zeelandsedijk bevindt zich in Volkel aan de zuidoostzijde van Uden in de gemeente Maashorst. Naast het plangebied ligt de Vliegbasis Volkel en Dierenpark Zie-Zoo. Aan de overkant van de weg (Zeelandsedijk) ligt het bedrijventerrein Hoogveld.

Novar heeft deze locatie gekozen op basis van de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie in Maashorst van juni 2021. De projectlocatie is 19,8 hectare, waarvan we ongeveer 6 hectare gebruiken voor de zonnepanelen. Er blijft 10 hectare beschikbaar voor landbouw tussen de panelen. De overige hectare worden gebruikt voor landschappelijke inpassing.

Hoe ziet het zonnepark eruit?

We willen het zonnepark zo ontwikkelen dat het past bij de omgeving. Door de aanwezigheid van vruchtbare landbouwgrond, is het plangebied zeer geschikt voor dubbelruimtegebruik. Door middel van AgriPV, wekt het zonnepark zonne-energie op en verbouwt de agrariër gewassen onder en tussen de panelen. Op deze manier behouden we het agrarische gebruik van de grond, terwijl we de energieopwekkingsfunctie integreren.

Batterij

Onderdeel van het projectplan is het plaatsen van een energieopslagsysteem (batterij) bij het zonnepark. Bij dit zonnepark realiseren we een batterij van 10MW/40MWh. Wanneer het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, wordt de batterij ingezet om opgeslagen elektriciteit te leveren of af te nemen, waardoor congestie op het net kan worden voorkomen.

Ons proces

Waar zijn we nu?

Momenteel zitten we nog in het begin van het proces. We hebben de eerste gesprekken gevoerd met de omgeving en lokale belangenverenigingen en er is een inloopavond georganiseerd. De opgehaalde input is waar mogelijk verwerkt in het projectvoorstel. Op 8 februari 2024 hebben we dit projectvoorstel ingediend voor de gemeentelijke tender. Begin mei 2024 laat de gemeente weten welke projecten doorgang kunnen vinden om verder te mogen gaan met de ontwikkeling richting de vergunningsaanvraag.

Planning vervolg participatieproces

Wanneer er in ons voordeel besloten zou worden, betekent dit nog niet dat we het zonneveld mogen gaan bouwen. Er volgt eerst nog een participatieproces met de omgeving, er moeten nog onderzoeken uitgevoerd worden, en er moeten nog technische berekeningen en tekeningen gemaakt worden. Echter beslist de gemeente pas over het verlenen van de vergunning, wanneer deze is ingediend.

Financiële participatie

Wanneer we in mei te horen krijgen dat we door mogen gaan met de vergunningsaanvraag zullen we de verdere ontwikkeling oppakken met de lokale energiecoöperatie Uleco. Zij zullen voor 50% lokaal eigenaar worden van het zonnepark. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Maashorst via Uleco kunnen investeren en profiteren van de opbrengsten van het zonnepark.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over dit project?

Misschien kunt u meteen het antwoord vinden bij de veelgestelde vragen over dit zonnepark. FAQ zonnepark Zeelandsedijk – feb 2024.pdf

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via michiel.terbeek@novar.nl of liza.koch@novar.nl

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

De energieopgave van gemeente Maashorst is 0,15 TWh in 2030. Deze opgave gaat de gemeente invullen met duurzame energie. Wanneer zonnepanelen op alle geschikte gebouwen in Maashorst liggen (40% van de opgave) en 25% energiebesparing is behaald, moet ook op gronden duurzame energie worden opgewekt om de doelstellingen te halen. Deze resterende energievraag kan worden ingevuld door 55 hectare grond te gebruiken voor zonnepanelen.

Met een oppervlakte van circa 20 hectare en een verwachte opwek van rond 17.200 MWh/jaar kan het zonnepark Zeelandsedijk een waardevolle bijdrage leveren aan de energietransitie.

Laatst bewerkt op 21 februari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact