Participatie
Participatie 2 min. leestijd

50% eigendomsrecht binnen een zonnepark

Kennisbank 50% eigendomsrecht binnen een zonnepark

Een zonneproject dient een meerwaarde te creëren voor de lokale gemeenschap. Dat kan op diverse manieren ingericht worden, maar een ding staat voorop: we doen het samen. In onze participatiewaaier hebben wij het over de drie participatie pijlers: Landschappelijke participatie, maatschappelijke participatie en financiële participatie. Per project wordt gekeken naar de optimale verhouding tussen deze drie mogelijkheden. Op deze pagina lees je hoe Novar samenwerkt om 50% lokaal eigendom te realiseren als vorm van financiële participatie.


De klimaatwet

De klimaatwet geeft aan dat er sprake dient te zijn van 50% lokaal eigendom. Dit is geen verplichting maar een streven. Indien mogelijk, wanneer alle partijen delen in de kosten, opbrengsten en risico’s, ondersteunen wij dit 50% eigenaarschap volledig. Echter, laat de praktijk zien dat 50% eigendom tot discussies leidt. Het blijft zaak de verwoording uit de participatiewaaier en het Klimaatakkoord te blijven bespreken. 

Alle gemeenten in Nederland hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Het gaat erom dat de lokale omgeving de kans krijgt om mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen. Is een project met 35% lokaal eigendom dan een onwenselijk project? Novar en veel energiecoöperaties vinden van niet. We dragen we nog steeds bij aan de (gemeente-)doelstellingen voor duurzaamheid en het realiseren van de energietransitie.

Novar en eigendom

Bij Novar zien we eigendom niet als juridisch zeggenschap. Ons streven is om Novar aan te stellen als bestuurder van het project. Deze afweging heeft te maken met de benodigde besluitvaardigheid van projecten. We werken samen met coöperaties indien dit de projectplanning versnelt. Het risico bestaat dat besluiten moeten wachten als de energiecoöperatie ook een bestuurder levert die slechts als vrijwilliger werkt en alleen ‘s avonds of in het weekend beschikbaar is. Deze tijd is er niet altijd, bijvoorbeeld bij het indienen van een vergunning, het bepalen van een SDE-bedrag, of het reserveren van netcapaciteit. 

Deze fasen bepalen in grote mate de slagingskans en de business case van het energieproject. Een vertraging in deze fasen kan het hele project voor lange tijd stil leggen of zelfs doen eindigen. In plaats van een bestuurder uit een coöperatie aan te stellen zal Novar vragen om een formele instructie mee te geven aan de Novar bestuurder. Uiteindelijk hebben de corporaties en Novar dezelfde belangen, namelijk een maatschappelijk ingebed zonnepark realiseren.

Samenwerken met verschillende partijen

Tot slot is het belangrijk dat door samenwerking met een coöperatie het vergunningstraject niet in gevaar komt door onduidelijke financiële achtergronden. Novar stelt daarom dat het ingelegde geld van de coöperatie aan vereisten goede financiële achtergronden zoals EnergieSamen, Bank Nederlandse Gemeenten voldoet. Zonder deze vereisten zou een vergunning niet verleent kunnen worden omdat de SPV niet door de testen komt.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Participatie 2 min. leestijd
Webinar samenwerking energiecoöperaties

Hoe kunnen we samen met bewoners, gemeenten en ontwikkelaars zonneparken realiseren die welkom zijn? Zodat we in 2030 aan de…

Participatie 2 min. leestijd
Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten

Novar wil lokaal geaccepteerde zonneparken realiseren. We doen het samen! Onze zonneparken worden ruimtelijk en sociaal ingepast, zodat we een…

Participatie 2 min. leestijd
Omwonenden snuffelen rond op zonnepark

Hoogezand omwonenden waarderen zonnepark Molenwaard in Hoogezand met een 7,5. Daarmee lijkt het park van Novar een voorbeeldproject. Joran Kuperus,…

Participatie 2 min. leestijd
Samenwerking waar je energie van krijgt – DEEL III/III

In het laatste artikel van dit drieluik vertelt Joshua van Middelkoop hoe participatie in de praktijk werkt en waarom aanvoelen…

Naar kennisbank