Participatie
Participatie 2 min. leestijd

Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten

Kennisbank Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten

Novar wil lokaal geaccepteerde zonneparken realiseren. We doen het samen! Onze zonneparken worden ruimtelijk en sociaal ingepast, zodat we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren. 


Zonnepark en leefomgeving

Een zonnepark neemt veel ruimte in beslag en kan iemand zijn/haar directe leefomgeving beïnvloeden. Wanneer dit zo is vinden wij dat wij deze omwonenden moeten compenseren. Compensatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van zonnepanelen tegen inkoopprijs, korting op de energierekening, gratis obligaties in het zonnepark, verduurzaming van het huis, etc.

Tevens zijn er niet-directe omwonenden die niet direct compensatie nodig hebben, maar wel belangrijk zijn voor draagvlak omdat zij elders in de gemeente wonen of actief zijn. Zij praten mee over proces- en planparticipatie. Denk hierbij aan lokale kennis voor realiseren van ecologische meerwaarde en een eventuele wens voor een ‘ommetje’. Wij zijn van mening dat deze belanghebbenden kunnen deelnemen aan bewonersavonden en in een eventuele klankbordgroep. Wanneer de groep niet-directe omwonenden actiever willen delen in de opbrengsten, dan staan wij daar altijd voor open.

Een voorbeeld hierbij is een samenwerking met een energie coöperatie. Echter, brengt dit ook de ondernemersvoorwaarde met zich mee dat men deelt in de projectrisico’s en de -lasten. Kortom, een deel van de risico’s en voorinvesteringen worden dan naar rato bij hen neergelegd. Willen omwonenden alleen financieel mee participeren zonder hoge risico’s dan kan dat via obligaties. Wij werken hierin actief samen met www.zonnepanelendelen.nl

Wie vormen de omgeving? 

Wat ‘lokaal’ is kan van project tot project verschillen. Het is in ieder geval aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer om dat met elkaar te bespreken. Zij kunnen dit in samenspraak met lokale belanghebbenden, zoals een lokale energiecoöperatie, doen. Juridisch gezien worden omwonenden binnen een omtrek van 250 meter als belanghebbende gezien. Doorgaans maakt Novar hier onderscheid tussen direct omwonenden en indirect omwonenden en belanghebbenden. Zeker in grote gemeenten heeft redelijkerwijs niet de gehele gemeente recht op tegemoetkoming.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Participatie 2 min. leestijd
Webinar samenwerking energiecoöperaties

Hoe kunnen we samen met bewoners, gemeenten en ontwikkelaars zonneparken realiseren die welkom zijn? Zodat we in 2030 aan de…

Participatie 2 min. leestijd
50% eigendomsrecht binnen een zonnepark

Een zonneproject dient een meerwaarde te creëren voor de lokale gemeenschap. Dat kan op diverse manieren ingericht worden, maar een…

Participatie 2 min. leestijd
Omwonenden snuffelen rond op zonnepark

Hoogezand omwonenden waarderen zonnepark Molenwaard in Hoogezand met een 7,5. Daarmee lijkt het park van Novar een voorbeeldproject. Joran Kuperus,…

Participatie 2 min. leestijd
Samenwerking waar je energie van krijgt – DEEL III/III

In het laatste artikel van dit drieluik vertelt Joshua van Middelkoop hoe participatie in de praktijk werkt en waarom aanvoelen…

Naar kennisbank