På taket

Fjäderfäuppfödningen blir också mer hållbar

Projekt Solcellstak på Hoofdstraat - Beerta

Novar har tillsammans med Protium realiserat ett solcellstak på en fjäderfägård i Beerta. Projektet har varit i drift sedan mars 2021.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


1.550Solpaneler på taket
232.000kg CO² sparat
179Tillhandahållna hushåll

På taket till en boskapsgård på Hoofdstraat i Beerta, Groningen, har Novar byggt ett solcellstak bestående av över 1 500 solpaneler. Detta kan generera över 519 MWp hållbar energi årligen. Detta solprojekt genomfördes tillsammans med Protium. Genom att omvandla tak och markområden, t.ex. mark som ligger i träda, till solkraftverk bidrar Protium till sina energimål. Tillsammans med mark- och takägarna tillhandahåller de genomförbara och realistiska affärsmodeller. Både Novar och Protium strävar efter att göra Nederländerna mer hållbart och tror på samarbete mellan parter som strävar efter detta gemensamma, hållbara intresse.

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Över 1.800 paneler har installerats på taket till fjäderfäfarmen i Beerta. Tillsammans har dessa solpaneler en kapacitet på nästan 520 MWh. Genomförandet av detta projekt och idrifttagandet av soltaket resulterar i 232 ton mindre CO²-utsläpp per år! Med denna produktion kan ca 180 hushåll försörjas med grön el på årsbasis.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

Utformning

Finansiering

Byggnation

I bruk

Solcellstaket har varit i drift sedan mars 2021.

Senast ändrad den 23 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt