Avri solcellspark - Geldermalsen

En hållbar lösning för förorenad mark

Projekt Avri solcellspark - Geldermalsen

Novar är utvecklare av solcellsparken Avri i Geldermalsen. Solcellsparken har varit i drift sedan mars 2018 och genererar grön energi till cirka 2 500 hushåll. Parken är belägen på en tidigare deponi för avfallsprocessorn AVRI.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


34.368solpaneler på marken
9,3 MWp genereringskapacitet
2.525tillhandahållna hushåll

Solcellsparken AVRI Solar B.V. i Geldermalsen har varit i drift sedan mars 2018. Anläggningen ligger norr om motorvägen A15. Solcellsparken är cirka tolv hektar stor, vilket motsvarar cirka arton fotbollsplaner. Detta område fullt av solpaneler har en kapacitet på 9,3 MWp. Tidigare var marken en deponi som tillhörde avfallsförädlaren AVRI. Denna deponi var i bruk från 1969 till 2014, varefter den täcktes över.

Vid byggnationen användes betongblock. På så sätt förblir den underliggande folien oskadad. Solpanelerna är justerbara. Dessa paneler gör det möjligt att uppnå optimal effekt, även i händelse av sättningar.

Energibolaget Vandebron ansvarar för strömförsörjningen till både privatpersoner och företag.

Klaer kommer att underhålla solcellsparken under de kommande åren så att dess prestanda förblir optimal.

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Totalt 2.525 hushåll får ström från denna solcellspark vid motorvägen. Totalt har 34 368 solpaneler installerats i denna park i Geldermalsen.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Solcellsparken Avri har varit i drift sedan mars 2018.

Om denna solcellspark

Varför
På Novar tror vi att vi kan förbättra världen med hållbar energi. Mer grön energi, mindre CO2-utsläpp och en bra avkastning för dig. Vi känner att det är bråttom att vidta åtgärder nu för att göra Nederländerna hållbart i stor skala. Det är därför vi utvecklar, bygger och förvaltar storskaliga solcellsparker. På mark, tak och vatten.

Plats
Solcellsparken AVRI ligger i Geldermalsen, Geldermalsen, i provinsen Geldermalsen. Solcellsparken ligger norr om motorvägen A15 och på denna förorenade mark har även vindkraftverk placerats. Till vänster om solcellsparken finns ett industriområde och en motocrossbana som tillhör MCC Geldermalsen.

Senast ändrad den 14 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt