På marken

En solcellspark på en före detta soptipp

Projekt Solcellsparken De Boomgaard - Wijdemeren

Novar slutförde utvecklingsprocessen i mitten av 2021 och solcellsparken De Boomgaard - Wijdemeren har varit i drift sedan dess.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


30.000Solpaneler
6,5MWp kapacitet som genereras per år
1.900Tillhandahållna hushåll

The Orchard - Wijdemeren

Solcellsparken De Boomgaard - Wijdemeren ligger i kommunen Wijdemeren och ingår därför i den regionala energistrategin (RES) North Holland South. I enlighet med klimatavtalet har denna RES-region som mål att producera minst 2,7 TWh förnybar energi till 2030.

Solcellsparkens placering

Solcellsparken ligger på den tidigare soptippen i Wijdemeren, nära byn Ankeveen. Med Bussum på den östra sidan ligger den intill N236, bredvid restaurang Partycentrum de Molen.

Hur kan invånarna delta?

Vid tidpunkten för den inledande utvecklingen mot förverkligandet av solparken anordnade Novar en walk-in-kväll för alla intresserade parter och lokala invånare. Denna kväll ägde rum på De Molen i Ankeveen. På ett informellt och tillgängligt sätt förklarade Novar de olika komponenterna i detta projekt och inledde diskussioner med deltagarna. Under dessa samtal kunde besökarna uttrycka sina idéer och önskemål för tolkningen av solparken. Där det var möjligt inkluderades dessa i det fortsatta förverkligandet av solparken. 

Vilket mervärde kommer solcellsparken att ge?

Under utvecklingen av denna solcellspark har mycket uppmärksamhet ägnats åt landskapsintegrering. Här används befintliga landskapselement och strukturer för att helt dölja solcellsparken från insyn.

Wijdemeren solcellspark

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Solcellsparken De Boomgaard - Wijdemeren täcker ett område på över 6 hektar. På denna mark finns nästan 30 000 solpaneler med en kapacitet på 6,5 MWp. Med denna mängd producerad el kan cirka 1 900 hushåll försörjas med förnybar energi varje år!

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Solcellsparken togs i drift 2021 och har sedan dess levererat grön energi till det omgivande området.

Senast redigerad den 27 juni 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt