Op de grond

Een zonnepark op een voormalige vuilstortplaats

Projecten Zonnepark De Boomgaard – Wijdemeren

Novar heeft halverwege 2021 het ontwikkelingsproces afgerond en sindsdien is zonnepark De Boomgaard – Wijdmeren in gebruik.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


30.000Zonnepanelen
6,5MWp opgewekte capaciteit per jaar
1.900Huishoudens voorzien

De Boomgaard – Wijdemeren

Zonnepark De Boomgaard – Wijdemeren ligt in de gemeente Wijdemeren en is daarmee onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid. In navolging van het klimaatakkoord heeft deze RES-regio als doelstelling om minimaal 2,7 TWh aan duurzame energie te produceren voor 2030.

De locatie van het zonnepark

Het zonnepark ligt op de voormalige vuilstortplaats in Wijdemeren, vlakbij het dorpje Ankeveen. Met Bussum aan de oostkant, ligt het tegen de N236 aan, naast Restaurant Partycentrum de Molen.

Hoe kunnen bewoners participeren?

Ten tijde van de eerste ontwikkelingen naar de realisatie van het zonnepark heeft Novar een inloopavond georganiseerd voor alle belangstellenden en buurtbewoners. Deze avond vond plaats in De Molen in Ankeveen. Op een informele en toegankelijke manier heeft Novar de verschillende onderdelen van dit project toegelicht en is het in gesprek gegaan met aanwezigen. Tijdens deze gesprekken hebben de bezoekers hun ideeën en wensen voor de invulling van het zonnepark kunnen uitspreken. Deze zijn, waar mogelijk, meegenomen in de verdere realisatie van het zonnepark. 

Welke meerwaarde heeft het zonnepark?

Bij de ontwikkeling van dit zonnepark is veel aandacht gegeven aan de landschappelijke inpassing. Hierbij worden bestaande landschapselementen en structuren gebruikt om het zonnepark volledig uit het zicht te onttrekken.

Zonnepark Wijdemeren

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Zonnepark De Boomgaard – Wijdemeren heeft een oppervlakte van ruim 6 hectare. Op dit stuk grond staan bijna 30.000 zonnepanelen die goed zijn voor een capaciteit van 6,5 MWp. Met deze hoeveelheid aan opgewekte elektriciteit kunnen jaarlijks zo’n 1900 huishoudens worden voorzien van duurzame energie!

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Het zonnepark is in 2021 in gebruik genomen en levert sindsdien groene stroom aan de omgeving.

Laatst bewerkt op 22 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact