Solcellsparken Doorwerth - renkum

En solcellspark kombinerad med jordbruk och natur

Projekt Solcellspark Doorwerth

Novar utvecklar en solcellspark i Renkums kommun. Vi gör detta i samarbete med energikooperativet ValleiEnergie. Vi äger båda 50% av projektet. Vi vill utveckla en solpark som också har ett mervärde för det omgivande området. Därför vill vi involvera så många invånare och intressenter som möjligt och låta dem ta del av fördelarna.

Vill du veta mer om detta projekt?

För mer information, besök:


28.000Solpaneler på marken
16 MWpHögsta årliga effekt
5.000Tillhandahållna hushåll

Hur kommer layouten att se ut?

Vi vill utveckla solcellsparken så att den passar in i den naturliga miljön och ger mervärde till naturen och den biologiska mångfalden. På den norra delen av solcellsfältet vill vi kombinera solpaneler med gott om plats för natur. På den södra delen av solcellsfältet vill vi kombinera solpaneler med utrymme för åkerbruk mellan panelerna.

Var kommer solcellsparken att placeras?

Planeringsområdet för solcellsparken är en jordbruksmark som ligger i det perifera området nära Heelsum och Doorwerth, i kommunen Renkum. På ena sidan gränsar det till Heelsum Golf Club och på andra sidan till Doorwerthse Heide, nära motorväg A50. Solcellsparken kommer att vara cirka 20 hektar stor.

Var befinner vi oss nu i processen?

För närvarande befinner vi oss fortfarande i ett tidigt skede av processen. Vi har haft inledande diskussioner med boende, lokala intressegrupper och närliggande markägare. Vi lämnade sedan in en plan för det kommunala anbudsförfarandet. I slutet av mars 2024 valde kommunen ut vår plan för att gå vidare med tillståndsansökan.

Detta innebär ännu inte att vi kan börja bygga solcellsfältet. Nu följer en samverkansprocess med omgivningen, utredningar behöver göras och tekniska beräkningar och ritningar behöver tas fram. Först när tillståndet har lämnats in kommer kommunen att fatta beslut om att bevilja tillståndet.

Finansiellt deltagande

Energikooperativet ValleiEnergie är delägare i projektet. De kommer att organisera det finansiella deltagandet. Det innebär att invånarna i Renkum kommun kan investera och dra nytta av intäkterna från solparken.

Vill du veta mer om detta projekt?

För mer information om finansiellt deltagande, för att anmäla dig till nyhetsbrevet eller för att hålla dig uppdaterad om all utveckling av projektet, se ValleiEnergies projektsida: Doorwerth Solar Farm - Vallei Energie

Tjänster07

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Solcellsparken kommer att vara 20 hektar stor och kommer att generera cirka 16 MWp el årligen, vilket motsvarar förbrukningen för 5.000 hushåll. Det undersöks fortfarande om solenergin kan levereras till Parenco med en direktkabel, eller om ett batteri kommer att installeras i solparken.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Vi befinner oss i designfasen av projektet. Vi räknar med att lämna in en tillståndsansökan till Renkums kommun under 2024.

Senast ändrad den 24 april 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt