På marken

En solcellspark tillsammans med Groningen Seaports

Projekt Geefsweer solcellspark - Delfzijl

Solcellsparken Geefsweer - Delfzijl har byggts på en före detta deponi för muddermassor och har levererat grön el till nästan 2 200 hushåll sedan 2019

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


22.000Solpaneler
7,3MWp genererad kapacitet per år
2.200Tillhandahållna hushåll

Varför denna solcellspark?

Den regionala energistrategin (RES) Groningen syftar till att generera minst 5,7 TWh förnybar energi till 2030. Solcellsparken Geefsweer - Delfzijl omfattas av detta och har bidragit till detta på ett bra sätt sedan den kopplades in 2019.

Solcellsparkens placering

Solcellsparken har byggts på den tidigare muddermassedepån "Geefsweer" i kommunen Delfzijl. Depån för muddermassor skapades när hamnen i Delfzijl fördjupades och användes inte för närvarande. Sedan Zonnepark Geefsweer - Delfzijl byggdes har denna mark fått ett nytt syfte.

Vilket mervärde ger parken?

Under byggandet av solcellsparken tog man stor hänsyn till landskapet och såg till att dölja parken från insyn så mycket som möjligt. Detta gjordes genom att använda den befintliga depåvallen för att anlägga gräs, vass och träd. På så sätt ser Novar till att solcellsparken får den mest idealiska tolkningen för alla.

Solcellspark Geefsweer

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

I samråd med markägaren Groningen Seaports har Novar beslutat att använda den outnyttjade marken för att bygga en solcellspark. Under flera år har mer än 22 000 solpaneler installerats på ett område på cirka 9 hektar. Dessa paneler ger tillräckligt med hållbar energi för den årliga strömförsörjningen för nästan 2 200 hushåll!

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Solcellsparken anslöts 2019 och har sedan dess levererat grön el till cirka 2 200 hushåll.

Senast ändrad den 14 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt