Geerlandweg solcellspark - Centrala Groningen

En solcellspark kombinerad med ett batteri

Projekt Geerlandweg solcellspark - Centrala Groningen

Novar utvecklar en solcellspark i kombination med ett batteri nära N33 på Geerlandweg. Vi lämnade in tillståndet till kommunen i slutet av 2023.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information

Prenumerera på nyhetsbrevet

Närboende till solcellsparken kan delta på flera sätt. Novar hjälper gärna till med detta. Med en öppen attityd är kunskapsdelning av största vikt. Läs mer om deltagande här.

Solcellspark

Novar har nu haft (köksbords)diskussioner med direkta & indirekta närboende och lokala parter med en social roll i området. Flera boendekvällar har också anordnats för direkta grannar och boende i Siddeburen om tillståndsprocessen och utformningen av solparken. Där det är möjligt införlivar vi den insamlade informationen i planen och återkopplar den till de lokala invånarna.  

Batteri

För att förse elnätet med förnybar energi på ett smartare sätt planerar Novar att bygga ett batteri på norra sidan av solcellsparken Geerlandweg. Ett batteri kallas också för ett energilagringssystem (EOS).

Batteriet kan minska förlusterna av producerad el, kompensera för avvikelser mellan prognostiserad och faktisk elproduktion på nationell nivå eller bidra lokalt till att lösa överbelastning av elnätet. Ju mer förnybar energi som kan genereras, lagras och användas, desto mindre blir koldioxidutsläppen.

Placering av solcellsparken

Det planerade området ligger på södra sidan av Geerlandweg och väster om N33. Detta är norr om Siddeburen i kommunen Central Groningen.

Novar har valt denna plats baserat på policyn från november 2019 om solparker i centrala Groningen. Projektområdet är cirka 18 hektar, varav vi kommer att använda cirka 12,5 hektar för solparken. De återstående 5,5 hektaren kommer att användas för landskapsarkitektur.

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Groningens regionala energistrategi (RES) syftar till att uppnå en produktion av minst 5,7 TWh förnybar el till 2030. För att uppnå detta mål är solcellsparken Geerlandweg ett bra initiativ.

36.000Solpaneler på marken
21,6 MWpHögsta årliga effekt
5.020Tillhandahållna hushåll

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Solcellspark

Novar lämnade in det provisoriska tillståndet i december 2023. Inlämnandet av det provisoriska tillståndet påverkar inte deltagandeprocessen. Under den kommande perioden kommer vi att fortsätta att föra diskussioner med närområdet för att identifiera farhågor och önskemål. Så snart tillståndet är prövat kommer vi att informera närområdet.

Batteri

Batteriet befinner sig för närvarande också i designfasen. Batteriet har en kapacitet på 10 megawatt och en lagringskapacitet på 40 megawattimmar.

Mer om solcellsparken Geerlandweg

Vad har vi redan gjort?

Planeringsfasen för en solcellspark består av 10 steg. Steg 1 till 7 har nu slutförts. Steg 8, områdesprocessen, är ett steg som vi alltid kommer att arbeta med. Från och med Novar har vi för avsikt att bli och förbli goda grannar.

Informationskväll

Den 19 december 2023 anordnade Novar en walk-in-kväll för att informera närboende om den möjliga solcellsparken Geerlandweg. Kvällen besöktes av +/- 60 närboende. Nedan följer de dokument som vi använde under invånarkvällen, samt rapporten från kvällen.

Dokument kväll för boende 19 december 2023

Dokument invånarkväll 14 november 2023

Håll koll på solcellsparken Geerlandweg

Prenumerera på nyhetsbrevet om solparker här och håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen.

"*" indikerar obligatoriska fält

Detta fält är avsett för validering och ska inte ändras.

Senast ändrad den 15 februari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt