På marken

En solcellspark i samråd med miljön

Projekt Stoppelsoal solcellspark - Burgum

Novar är i full färd med att realisera solcellsparken Stoppelsoal - Burgum. Allt detta sker i nära samarbete med Enerzjy Groep Burgum.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


52.000Solpaneler på marken
32 MWpMaximal årlig effekt
10.000Tillhandahållna hushåll

Varför denna solcellspark?

Kommunen Tytsjerksteradiel ingår i den regionala energistrategin (RES) Friesland. Enligt den utarbetade policyn syftar RES-regionen Friesland till att producera minst 3 TWh förnybar energi på land till 2030. Dessutom har kommunen Tytsjerksteradiel låtit undersöka det framtida energibehovet i Burgum och Noordburgum. För att göra de båda byarna mer hållbara finns det en uppgift på 47 hektar. Med solcellsparken Stoppelsoal - Burgum ger vi ett viktigt bidrag till att uppnå dessa mål. Vi ser fram emot ett positivt beslutsfattande kring denna process.

Solcellsparkens placering

Den planerade platsen ligger på Koumarwei nära Burgum och Noordburgum. Dessutom gränsar den framtida solcellsparken till TenneT/Lianders transformatorstation och kraftverket i Burgum. För närvarande används planområdet som gräsmark.

Hur kan invånarna delta?

Under hela processen finns ett intensivt samarbete med Energjz Groep Burgum. Detta är ett lokalt energikooperativ som representerar intressena i det omgivande området. Energikooperativet avser att bli 50% delägare i solcellsparken. Därmed kommer intäkterna från solcellsparken att återföras till den lokala miljön. Energikooperativet undersöker för närvarande noggrant om detta steg verkligen kommer att tas.

Vad är mervärdet med denna solcellspark?

Så mycket som 40 procent av solparkens planeringsområde är inte täckt. På så sätt uppfyller vi till stor del principen i "uppförandekoden för solenergi på land". Denna uppförandekod föreskriver att minst 25 procent av planeringsområdet för en solcellspark måste vara obebyggt.

Förutom de lokala invånarna och energikooperativet var Landschapsbeheer Fryslân, Frisian Environmental Federation och Wetterskip Fryslân också nära involverade i flera designmöten under utvecklingen av solparkens design. Dessutom lägger Novar stor vikt vid integrationen i landskapet, och stora ansträngningar görs för att stärka det ekologiska värdet i och runt solcellsparken. Rekreationsvärdet har också ökat och en ny cykelväg kommer att anläggas genom solcellsparken. Slutligen installerar Novar en pedagogisk punkt med information om bland annat solparken, energiomställning och ekologisk förbättring.

Energikooperativ

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Solcellsparken Stoppelsoal - Burgum är ca 35 hektar stor och har dessutom ca 52.000 solpaneler. Denna mängd solpaneler står för en genererad kapacitet på 32 MWp. Därmed kan mer än 10 000 hushåll försörjas med grön energi varje år!

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

I slutet av maj 2023 lämnades tillståndsansökan in till Tytsjerksteradiel kommun. Det innebär att vi är ytterligare ett steg närmare förverkligandet av solcellsparken.

Novar Novar
"Låt oss prata lite mindre, men framför allt skynda på med den här typen av utveckling."
Elever på CSG Liudger i Burgum
Novar Novar

Senast ändrad den 19 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt