Op de grond

Een zonnepark in samenspraak met de omgeving

Projecten Zonnepark Stoppelsoal – Burgum

Novar is druk bezig met het realiseren van zonnepark Stoppelsoal – Burgum. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met Enerzjy Groep Burgum.

Meer weten over dit project?

Mail voor meer informatie


52.000Zonnepanelen op de grond
32 MWpPiekvermogen per jaar
10.000Huishoudens voorzien

Waarom dit zonnepark?

De gemeente Tytsjerksteradiel valt binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Friesland. Volgens het opgestelde beleid van de RES-regio Friesland heeft het als doel om in 2030 tenminste 3 TWh aan duurzame energie op land te produceren. Daarnaast is er door de gemeente Tytsjerksteradiel laten onderzoeken hoe hoog de toekomstige energievraag van Burgum en Noordburgum is. Om beide dorpen te verduurzamen ligt er een opgave van 47 hectare. Met zonnepark Stoppelsoal – Burgum leveren we een belangrijke bijdrage aan het behalen van deze doelstellingen. We kijken uit naar een positieve besluitvorming rondom dit proces.

De locatie van het zonnepark

De geplande locatie ligt aan de Koumarwei nabij Burgum en Noordburgum. Daarnaast grenst het toekomstig zonnepark aan het onderstation van TenneT/Liander en aan de energiecentrale in Burgum. Momenteel wordt het plangebied gebruikt als grasland.

Hoe kunnen bewoners participeren?

Gedurende het hele proces wordt er intensief samengewerkt met Energjz Groep Burgum. Dit is een lokale energiecoöperatie die de belangen van de omgeving behartigd. De energiecoöperatie is voornemens om voor 50% mede eigenaar te worden van het zonnepark. Hierdoor komen opbrengsten uit het zonnepark terug in de lokale omgeving. Momenteel wordt er door de energiecoöperatie nauwkeurig onderzocht of deze stap ook daadwerkelijk gemaakt gaat worden.

Wat is de meerwaarde van dit zonnepark?

Maar liefst 40% van het plangebied van het zonnepark is onbedekt. Zo komen we in ruime mate tegemoet aan het uitgangspunt van de ‘gedragscode zon op land’. Deze gedragscode schrijft voor dat het plangebied van een zonnepark voor minimaal 25% onbedekt moet zijn.

Naast de inspraak van omwonenden en de energiecoöperatie, zijn ook Landschapsbeheer Fryslân, de Friese Milieufederatie en Wetterskip Fryslân in meerdere ontwerpsessies nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp van het zonnepark. Verder schenkt Novar in het ontwerp veel aandacht aan de landschappelijke inpassing, en wordt er sterk ingezet op het versterken van de ecologische waarde in en rond het zonnepark. Ook is er op recreatief gebied een meerwaarde toegepast en wordt er een nieuw fietspad door het zonnepark aangelegd. Tenslotte plaatst Novar een educatief punt met informatie over onder andere het zonnepark, de energietransitie en de ecologische versterking.

energie cooperaties

Hoe draagt dit zonnepark bij aan de energietransitie?

Zonnepark Stoppelsoal – Burgum is circa 35 hectare groot en telt verder zo’n 52.000 zonnepanelen. Deze hoeveelheid zonnepanelen is goed voor een opgewekte capaciteit van 32 MWp. Zo kunnen jaarlijks meer dan 10.000 huishoudens worden voorzien van groene energie!

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

Eind mei 2023 is de vergunning aangevraagd bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit betekent dat we weer een stukje dichterbij de realisatie van het zonnepark zijn.

Novar Novar
“Laten we wat minder kletsen, maar vooral haast maken met dit soort ontwikkelingen.”
Leerlingen van het CSG Liudger in Burgum
Novar Novar

Laatst bewerkt op 19 januari 2024

Bekijk ook

Op de grond
Op de grond Opslag

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact