Groene doelen halen met overheden.

Sectoren Overheden

Gemeenten moeten en willen verduurzamen. Veel doelstellingen zijn vastgesteld en plannen zijn gemaakt. Het is nu tijd voor concrete stappen: voor een groene en leefbare plek om te wonen en te werken. Als gemeente weten jullie wat je te doen staat: klimaatdoelen halen, mét draagvlak bij alle betrokken partijen. 

Plan een adviesgesprek in

Weten welke oplossing het beste bij jou past? Ga in gesprek met een van onze experts.


Onze oplossingen

Een flinke opdracht. Samen met Novar maken jullie het waar.

Jullie uitdaging

In het Klimaatakkoord staan specifieke uitdagingen voor de inwoners en de bedrijven in jullie gemeente. Daarom werken jullie aan concrete stappen voor minder CO2-uitstoot en meer groene energie. Dat is een complexe puzzel: we willen snel meer duurzame energie opwekken, en wel op zo’n manier dat burgers en bedrijven meegaan in die missie. Daarom zoeken jullie naar oplossingen als zonneparken, energieopslag of solar carports, die passen in de omgeving én in lokaal en regionaal beleid. Novar weet hoe. Wij realiseren groene-energieprojecten, om gemeentelijke doelstellingen waar te maken en om jullie Regionale Energie Strategie (RES) concreet in te vullen.

Novar in de praktijk

Wij pakken de grootste uitdagingen aan

Wij doen

Novar realiseert grootschalige energieprojecten. We zijn marktleider in zonneparken op land, we voorzien vastgoed van zonnepanelen en we komen met oplossingen voor onder meer netcongestie en energieopslag. Ook produceren we duurzame warmte en waterstof. Altijd met samenhang tussen verschillende soorten groene energie en in goede afstemming met de omgeving. We hebben de specifieke expertise om overheden te helpen verduurzamen. Novar combineert daadkracht met maximale participatie: vanaf de eerste schets voor een nieuw energieproject, betrekken we bewoners bij de plannen. We ontwerpen ieder project samen met inwoners, lokale ondernemers en andere betrokkenen. Zo zorgen we dat een nieuw zonnepark past in de leefomgeving, in de lokale natuur en in bestaande plannen van gemeente en provincie. Met onze aanpak trekken we altijd samen op met de omgeving en realiseren we concrete projecten om klimaatdoelen te halen.

Energiecoöperaties

Als we zonneparken ontwikkelen, werken we graag samen met energiecoöperaties. Wij geloven sterk in gezamenlijke initiatieven dichtbij huis, die de wereld duurzamer maken en meerwaarde hebben voor de directe omgeving. We werken samen met energiecoöperaties als gelijkwaardige partners, waarbij alle partijen – publiek en privaat – beslissen, profiteren en samen risico dragen.

Samen de uitdaging aangaan?

De energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Plan een gesprek in

Onze specialisten helpen je met gericht advies.

Plan gesprek in

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact