På vattnet

En flytande solcellspark kombinerad med ett batteri

Projekt Solcellsparken De Beldert - Buren

Tillsammans med det lokala energikooperativet eCoburen bygger Novar en flytande solcellspark på den norra sjön i rekreationsområdet de Beldert i Buren.

Vill du veta mer om detta projekt?

E-post för mer information


30.000Solpaneler på marken
18 MWpHögsta årliga effekt
6.000Tillhandahållna hushåll

Om den flytande solcellsparken De Beldert

Novar och eCoburen har tillsammans utvecklat ett innovativt solcellsprojekt. Det handlar om en vattenrelaterad solcellspark på den norra dammen i rekreationsområdet De Beldert. Dammen är en före detta sandgruvesjö som kännetecknas av branta sluttningar och djup på upp till 25 meter. Här vill Novar och eCoburen i framtiden sammanföra hållbar energi, natur och (omfattande) rekreation på en och samma plats. Den föreslagna flytande solcellsparken uppgår till 10 hektar och kommer att kombineras med ett batteri på land. Dessutom kommer området runt (en del av) dammen att utformas som ett naturområde för rekreation. Till exempel kommer träd och buskar att planteras här. En gångstig kommer också att anläggas, som leder förbi många ekologiska anläggningar, såsom en mur för backsvalor och insektshotell. Slutligen kommer en fågelskådarstuga med utsikt över dammen att utgöra slutet på gångvägen.

Plan för landskapsarkitektur

Dessutom arbetade Novar och eCoburen tillsammans med olika intressenter, t.ex. närboende och kommunen, för att ta fram en landskapsplan. Man hade också nära samråd med en landskapsarkitekt och en ekolog. Tyngdpunkten låg här på utformningen av området runt dammen: en bra balans eftersträvades mellan ett (omfattande) naturrekreationsområde och de lokala invånarnas livsmiljö. Den slutliga landskapsplanen innehåller flera element med socialt mervärde, till exempel anläggandet av en (ekologisk) gångstig och en laddningsanläggning för elcyklar. Detta kommer att ge planområdet en rekreationsfunktion för vandrare och cyklister. Detta fokuserar på lugn och naturupplevelse och utgör en motvikt till de intensiva rekreationsfunktionerna i Belderts södra sjö, vilket ger området ett balanserat rekreationsutbud. 

Finansiellt deltagande

I syfte att säkerställa att den lokala miljön gynnas av intäkterna från projektet har Novar och eCoburen tillämpat olika former av finansiellt deltagande inom initiativet. Bland annat har båda parter sett till att en miljöfond inrättas där ett årligt belopp kommer att sättas in under solcellsparkens drifttid. Målet är också att medborgare och företag från närområdet ska bli 50-procentiga ägare av solcellsparken genom energikooperativet eCoBuren. Slutligen kommer Novar, tillsammans med energikooperativet, att se till att ett lokalt boendeprogram inrättas, vilket ger lokala boendeförvaltningen möjlighet att göra sina hem mer hållbara.

Var befinner vi oss nu?

Bygglovet beviljades den 20 september 2023. Trots dessa goda nyheter kommer det fortfarande att finnas några hinder att övervinna innan den flytande solparken kan förverkligas, till exempel att erhålla subventioner, finansiering och den slutliga konstruktionen av solparken.

vatten

Hur bidrar den här solcellsparken till energiomställningen?

Novar räknar med cirka 30.000 solpaneler på vattnet i utformningen av den flytande solcellsparken i rekreationsområdet de Beldert i Buren. Tillsammans står dessa paneler för en toppkapacitet på 18 MW. Dessutom kan cirka 6 000 hushåll förses med grön el varje år med hjälp av denna flytande solpark! Batteriet som kommer att installeras i solparken kommer också att ge ett bra bidrag till energiomställningen.

Vår process

Var befinner vi oss nu?

1

Utformning

2

Licens

3

Finansiering

4

Byggnation

5

I bruk

Bygglovet beviljades den 20 september 2023. Nu följer finansieringsprocessen.

Senast ändrad den 29 januari 2024

Ska vi anta utmaningen tillsammans?

Vill du jobba med eller hos oss, har du frågor eller vill du skapa en förändring? Kontakta oss då – vi hjälper gärna till.

Boka ett möte

Våra specialister hjälper dig med riktad rådgivning.

Schemalägg samtal

Ta kontakt med oss

Har du några frågor? Ring eller mejla oss.

Kontakt